Dr. Svebor Sečak. Da bi bili dober plesalec, vam ni treba biti zelo izobražen …

Dekan Akademije za ples dr. Svebor Sečak

Da bi bili dober plesalec, vam ni treba biti zelo izobražen, pomembne so dobre predispozicije in talent ter leta intenzivnih treningov pod strokovnim vodstvom. Če pa želite biti samorefleksivni umetnik, pedagog, teoretik, kritik in tako naprej, morate delati na sebi in obvladati teoretična znanja, ki obstajajo. To v Evropi in razvitem svetu ni nenavadno. Mi morda malo zamujamo za preostankom Evrope, ker ima večina držav zaokroženo izobraževalno vertikalo vse do visokih študijev. Na Hrvaškem in v Sloveniji pa smo prvič dobili možnost študirati stvari, ki so povezane z baletom. Ko govorimo o študiju baleta ali plesa v širšem smislu, ljudje pogosto ne razumejo, za kaj gre.

Študenti baletniki Akademije za ples pod okriljem Almae Mater Europaea.
Eden od segmentov je pedagoški. Pedagogi, ljudje, ki želijo delati z otroki in z drugimi profesionalci, morajo obvladati stvari, kot so metodika, varna praksa, poznavanje anatomije telesa, obvladati morajo psihologijo učenja, kognitivni razvoj otroka, kdaj in kako začeti poučevati. To je le en segment. Obstajajo še drugi, recimo znanstveni pristop k zgodovini plesa ali baleta ali določene analitične perspektive.
Te so številne. Od etnološko-antropoloških, kulturoloških, do teatroloških, semiotike, pomena predstav, balet torej ni samo kodificirana plesna tehnika, gre za gledališko umetnost, ki ima svojo zgodovino, filozofijo in ki ni ostala zamrznjena v 19. stoletju, kot številni mislijo. Bila je pod vplivom sodobne umetnosti in postmoderne umetnosti. Balet je živ in živi tudi v 21. stoletju. (je razmišljal za oddajo Parada plesa dekan Akademije za ples dr. Svebor Sečak)