Impresum

Glavna in odgovorna urednica

Barbra Drnač

Sodelavci

Melita Goljevšček, lektorica
Daliborka Podboj, recenzentka
Claudia Sovre, recenzentka, novinarka
Matevž Česen, recenzent, novinar
Tomaž Golub, novinar, kolumnist
Neja Kos, recenzentka
Daniela Škofic Novak, recenzentka
Nina Pevec Plevelj, montažerka in računalniška obdelava
Alen Ograjenšek, računalniška podpora
Leonardo Vučemilovič, snemalec in montažer
Janko Badovinac, snemalec
Lea Slapar, fotografinja in maskerka

Oblikovanje

Katja Pirc za SOZD
HERCOGMARTINI
www.hercogmartini.com

Tehnična izvedba

Gregor Mercina in Alen Ograjenšek za SOZD

Marketing in trženje

Marko Kušar
Mobi: +386 41 653 388
marko.kusar@paradaplesa.si

Naslov uredništva

Hacquetova 1a, 1000 Ljubljana
Mobi: +386 41 646 375

E-mail

barbra.drnac@guest.arnes.si
https://www.paradaplesa.si

Izdajatelj

Zavod Media ples
Frankopanska 26
1000 Ljubljana

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Št.reg.vložka: 061/13332700

Matična št.: 1538071
Davčna št.: 32860145
TRR pri Unicredit Bank: 2900-0015-5038-158