Anja Mejač gre z ekipo na festival v Dubrovnik

Neiztrohnjeno srce je odtujeno od lastnega telesa, prepuščeno samo sebi, obsojeno na brezimno izginotje. Strohneti ga pusti razum, njegov večni tekmec, ki s tem doseže prevlado. V resnici pa s tem udarec zada tudi sebi; ob odsotnosti srca tudi razum ne more več služiti svojemu namenu. Človek tako ni več človek in pesnik ne pesnik. Na Prešernov dan smo predstavili plesni dialog, ki smo ga povezali v krajšo predstavo Neiztrohnjeno srce.

Gre za sestavni del multidisciplinarnega projekta, ki umetnost flamenka povezuje s poezijo Franceta Prešerna, klasično glasbo, sodobnim baletom in različnimi vejami vizualne umetnosti. Uprizorili smo izsek plesne predstave Potopljene poezije, ki jo bomo premierno prikazali na festivalu Le Petit Theatre v Dubrovniku letošnjega junija. (sporoča za naš portal plesna ustvarjalka Anja Mejač, ki je z ekipo skreirala plesni video Neiztrohnjeno srce)