Momentum … srečevanje minulega in prihodnjega, v ujetem trenutku, zdaj

… (Foto: Tone Stojko) …

V ponedeljek, 14. septembra 2015, ob 20. uri bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani premiera plesne predstave Momentum avtorice in koreografinje Maše Kagao Knez (avtorska glasba: Murat & Jose, Irena Yebuah Tiran, Leticia Slapnik Yebuah, Tim Kostrevc, Damaris Potočnik; asistentki koreografinje:Rosana Hribar, Jana Menger; dramaturginja: Andreja Kopač; kostumi: Jelena Proković in EA Kreativa; soustvarjalci in nastopajoči: Dalanda Diallo, Gerard Diby, Maša Kagao Knez, Murat & Jose, Urša Rupnik, Leticia Slapnik Yebuah, Liza Šimenc, Irena Yebuah Tiran & Plesalke plesnega studia XXV, Vesna Bizjak, Emina Baj, Tjaša Jerak, Lea Menard, Kristina Sicherl, Sara Zaninović, Ajda Žagar, Eva Žagar; koprodukcija: Studio XXV, Cankarjev dom, KUD Baobab in Plesni Teater Ljubljana).

… (Foto: Sunčan Stone) …
Vsaka zgodba se začne na neki točki, v nekem momentu, trenutku, ki se ga nikoli natančno ne spomnimo; po navadi nima jasnega začetka, tudi cilj je le približno nakazan. Rastlina živi iz svojega rizoma, njeno pravo življenje je skrito; kar je vidnega nad tlemi, traja le eno poletje, potem ovene. Kar vidimo, je cvet, ki se osuje. Rizom ostane …V resnici si vse le domišljamo. Delamo [si] predstave, da potem v njih živimo. Za hip ujamemo trenutek, potem gremo naprej … Same sebe lahko razumemo le v luči notranjih doživljajev. (Zapisano po motivih Spomini, sanje, misli C. G. Junga).
… (Foto: Sunčan Stone) …
Avtorica Maša Kagao Knez v predstavi Momentum – Avenija ujetih trenutkov nadaljuje opazovanje lastnega in skupnostnega (so)bivanja. Avenija je gib, ki govori, glas, ki razgibava prostor ter se nenehno gosti in spet redči, odvisno od količine energije, ki jo vanj pošljejo akterji v trenutku navzočnosti Drugega. Soustvarjalca. Gledalca. Gib in glas naseljujeta človekovo telo in v njem sobivata; kot srečevanje notranjega in zunanjega, tradicije in sodobnosti, minulega in prihodnjega, v kar je ujet trenutek – zdaj.
Za vse, ki vas ne bo na premieri, informacija – ponovitev predstave bo v torek, 15. septembra, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, prav tako ob 20. uri.