Cankarjev dom vabi k sodelovanju pri koprodukcijah uprizoritvenih umetnosti

V programu CD se je zvrstilo mnogo slovenskih plesnih ustvarjalcev, Rosana Hribar&Gregor Luštek …

Cankarjev dom vabi nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale vabimo k sodelovanju v okviru svojega uprizoritvenega programa v letu 2017.

… z Maratonskim duetom … (Foto: Miha Sagadin)
Prijave je treba oddati najpozneje do 13. maja 2016 po elektronski pošti. Odgovore o odločitvi boste prejeli do 15. junija 2016. Z vabilom spodbujajo: umetniške dogodke na področju uprizoritvene umetnosti, ki vključuje različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti – (raziskovalne) gledališke predstave, sodobni ples, fizično gledališče itd.; intermedijske umetnosti in druge sodobne umetniške prakse, ki v izrazu novih možnosti segajo preko meja etabliranih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih medijev, segajo pa tudi na presečišče znanosti in umetnosti. To so lahko instalacije, performansi, intervencije v javnem prostoru z umetniškim sporočilom in angažmajem itd.; sodelovanja z različnimi festivali s področja uprizoritvenih umetnosti.
… Maša Kagao Knez …
Vabilo vključuje projekte za odraslo občinstvo, a tudi projekte za otroke in mladino. Tematika predstav ni določena, zato k sodelovanju vabijo ustvarjalce, ki se bodo soočali z najrazličnejšimi temami. Kljub temu pa bodo prednostno vzeli pod drobnogled projekte, ki se bodo vsebinsko povezovali z naslednjima temama: Od januarja do aprila 2017 bo program Cankarjevega doma posvečen tudi Levu Nikolajeviču Tolstoju. Pri projektih za otroke in mladino za izhodišče priporočamo povesti ali pripovedi L. N. Tolstoja. V navedenem časovnem obdobju jih zanimajo tudi projekti, pri katerih ne gre za inscenacije pisateljevih del, temveč za umetniško soočanje z motivi, ki jih je pisatelj izražal v vrsti  pripovednih, dramskih, a tudi esejističnih delih. Od septembra do decembra 2017 pa jih zanima področje "umetnosti, znanosti in tehnologije"; umetniški projekti, ki se dotikajo te teme (odkritelji, predvsem ženske znanstvenice, nova odkritja v historičnem in sodobnem smislu itd.) ali pa sta znanost in tehnologija močno v ospredju kot medij odrskega izraza (inovativni pristopi k odrski umetnosti). 7. novembra 2017 bo minilo 150 let od rojstva nobelovke Marie Skłodowske Curie.
… s predstavo Momentum … (Foto: Sunčan Stone)
Zanimajo jih projekti za odrasle, mladino in otroke, ki so primerni za naslednje dvorane Cankarjevega doma: Dvorana Duše Počkaj, Štihova dvorana in Linhartova dvorana (predvsem projekti, povezani z omenjenima temama ali s poljubnimi temami); Klub Cankarjevega doma (Tematsko raznovrstni odrski projekti, od gledaliških do glasbeno-gledaliških, ki pa so primerni za klubski ambient. V poštev pridejo tudi "pogovorne predstave" oz. talk-showi.)
Vabilo k sodelovanju ne vključuje debitantov, se pravi, da morata imeti producent in avtor za seboj vsaj eno javno uprizorjeno in s strani strokovne javnosti recenzirano delo. Producent mora biti pravni subjekt, registriran za omenjeno dejavnost, medtem ko se Cankarjev dom v produkcijo predstave vključuje kot koproducent. Producent predstave, ki zastopa umetnico ali umetnika, sam zagotavlja vsa potrebna finančna sredstva za realizacijo predstave (avtorske honorarje, umetniške in morebitne lastne tehnične ekipe za vaje in ponovitve predstav, finančna sredstva za izdelavo scene, kostumov, glasbe, rekvizitov, video materiala, promocijo, plačilo avtorskih pravic itd.) in se v tem smislu prijavlja na ustrezne razpise (MIK, lokalne skupnosti ipd.).
… Katjuša Kovačič, Dinamično ravnotežje … (Foto: Drago Videmšek)
Cankarjev dom bo v vlogi koproducenta predstave ali festivala zagotovil: prostor za vaje v dogovorjenih terminih in dvorano za izvedbo predstav; tehnično opremo Cankarjevega doma, ki bo na voljo v dogovorjenih dvoranah in terminih; sodelovanje dogovorjenega tehničnega osebja Cankarjevega doma pri scenskih postavitvah, svetlobni in zvočni podobi projekta; sodelovanje pri promociji in marketingu projekta na podlagi vnaprej dogovorjene promocijske naloge; hostesno in varnostno službo za izvedbo premiere in ponovitev, prodajo vstopnic v Informacijskem centru CD. Vložek Cankarjevega doma bo predstavljen v pogodbi o koprodukciji.
Obvezne priloge k prijavni poli (polo pošljite samo po elektronski pošti) so: izbrane recenzije zadnjih dveh ali treh predstav (za tiste, ki so bile izvedene v koprodukciji s CD ta zahteva ni potrebna) – samo po elektronski pošti; video zapis zadnjega dela avtorja, ki se prijavlja – samo po navadni pošti. Pravilno izpolnjeno prijavno polo in vse obvezne priloge pošljite s pripisom UPRIZORITVENE UMETNOSTI na naslova: stasa.mihelcic@cd-cc.si ali Cankarjev dom, Prešernova 10, 1000 Ljubljana.
Predstave z govorjeno besedo morajo biti uprizorjene v slovenščini, razen če obstajajo tehtni umetniški argumenti za rabo tujega jezika (ali težko razumljivega dialekta). V tem primeru mora producent poskrbeti za ustrezen prevod.

View Gallery 5 Photos