Stanje v Plesni zvezi Slovenije na robu propada. Zlorabe vodstva se nadaljujejo!

Drago Šulek in Zoran Kljun sklicujeta izredno skupščino in hkrati tožita državo.

Širši javnosti bi radi sporočili, da Plesna zveza Slovenije v zadnjih letih deluje povsem nelegitimno in sedaj tudi nezakonito. Že leta 2010 se je zbrala skupina klubov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov ter drugih podpornikov z željo po boljši prihodnosti plesa v Sloveniji, ki so nadaljevali dolgoletna prizadevanja nekaterih posameznikov. Opozarjali smo vodstvo PZS na nepravilno delovanje, ki je povsem nedemokratično, nepregledno in avtoritarno ter predvsem neenakopravno do vseh članic. Vse dokumente, pravilnike in tudi Statut PZS so si vedno prirejali tako, da lahko peščica ljudi oziroma vodilni funkcionarji obvladuje zvezo in s tem večino klubov in njihovih članov ter posledično tudi njihove starše. Že od leta 2012 se dogajajo nesklepčne skupščine PZS, v zadnjih letih pa se srečujemo samo še na izrednih skupščinah. Vrh ledene gore je bil zadnji poskus sprejetja sprememb Statut PZS, katerega so si vodilni funkcionarji PZS pripravili povsem po svoje, ob pomoči odvetnika s kriminalno preteklostjo Zdenka Fortunata in ga na izredni skupščini poskušali izglasovati s svojim glasovalnim strojem, saj je 23. člen, ki govori o pravicah glasovanja, neenakopraven in nepravičen za vse članice. Na srečo jim to ni uspelo, saj je tik pred glavnim glasovanjem skupščina postala nesklepčna, ker je kar nekaj zastopnikov klubov zapustilo samo skupščino, ko so videli, da noben drug predlog, razen predlog predsedstva, niti v obravnavo na skupščino ne more priti kljub pravilni in pravočasni vložitvi, ker ga arbitrarno umakne že predsedstvo oziroma sam predsednik Drago Šulek. Sedaj želijo to nezakonito početje v četrtek še nadaljevati.

Iniciativni odbor za spremembe na Plesni zvezi Slovenije stalno opozarja na nekorektnosti in po dobrih dveh letih se jim začenja verjeti. Plesni klubi in šole so začeli končno povzdigovati glas.
Zaradi postopkovnih in proceduralnih napak ter kršenja zakonodaje pri sprejemanju sprememb Statuta PZS v prejšnjem poskusu lani, ki bi ga morali izvesti zaradi uskladitve z Zakonom o društvih, sta Upravna enota Ljubljana in nato tudi ministrstvo za notranje zadeve predlog sprememb statut PZS zavrnili. Na zavrnitve so se funkcionarji (Drago Šulek, Zoran Kljun, Zdenko Fortunat) pritožili na obe stopnji, ki pa sta pritožbi zavrnili. Ker jim tudi to ni bilo dovolj jasno, da počnejo stvari narobe in nezakonito, so se celo drznili in vložili tožbo na Upravno sodišče proti Republiki Sloveniji in to na stroške PZS! Glede na takšno delovanja PZS se nam zdi pomembno, da o tem obvestimo širšo slovensko plesno, športno in drugo javnost, saj se posredno porablja tudi davkoplačevalski denar. Če ob tem še dodamo, da peščica ljudi, ki se imajo za večne in nenadomestljive, kroji usodo velikega števila ljudi v slovenskem plesu, predvsem pa usodo otrok in mladine, ki v plesu vidi svoj smisel in prihodnost, si ob tem ne smemo več zatiskati oči. Samo v Plesni zvezi Slovenije si lahko sodnik, trener in funkcionar hkrati v več vlogah in funkcijah. Recimo: predsednik PZS je hkrati v predsedstvih in izvršilnih odborih, sodnik in še kaj, podpredsednik PZS je hkrati predsednik Združenja plesnih učiteljev in trenerjev in podpredsednik sodniške organizacije in še kaj. Če povzamemo, peščica ljudi kreira poslovanje PZS in obvladuje stroko, hkrati sodi in trenira pare oziroma plesalce v svojem interesu in za svoj interes (beri žep). Pritožbe so nemogoče in vsakdo, ki si preveč upa ali na glas izrazi svoje nestrinjanje, je sankcioniran in kaznovan po hitrem postopku. Na samih skupščinah PZS je celo izražanje lastnega stališča kluba postalo verbalni delikt, na podlagi katerega je proti tebi sprožen disciplinski postopek ter nato grožnja z izključitvijo kluba iz PZS. Ob tem dejstva, da so tvoji plesalci zaradi tega deležni šikaniranja in slabih ocen na tekmovanjih, niti ne omenjamo. Zato se z apelom obračamo na vse vas, da po svojih možnostih obvestite čim širšo javnost o dogajanju v PZS, ki škoduje in uničuje slovenski ples in plesalce. (je v sporočilu za javnost napisal Iniciativni odbor za spremembe v PZS. Ponovljena izredna skupščina, ki jo sklicuje Plesna zveza Slovenije, bo v četrtek, 5.3., ob 8.30 zjutraj v Ljubljani, Celovška 25, v Hali Tivoli, v Boljkovi sobi na sedežu OKS. Sicer bo četrtek zelo deloven dan za funkcionarje PZS kot tudi za plesalce in plesalke ter predstavnike klubov. Po skupščini PZS je za 10. uro v istem prostoru sklican redni letni zbor sekcije za moderne tekmovalne plese.)