Predsednik PZS Drago Šulek odgovarja Iniciativnemu odboru za spremembe na PZS

Spoštovane predsednice in predsedniki članic PZS, spoštovane plesne strokovnjakinje in strokovnjaki, kolegice in kolegi, ki opravljate svoje funkcije v organih PZS in njenih sekcij!
Od leta 1963, ko sem na Ptuju odplesal svoje prvo tekmovanje v standardnih plesih, sem marsikaj videl in doživel, pisal in prejemal kritike ter nanje odgovarjal, se boril in tudi marsikaj prispeval k spremembam in procesom, ki so Plesno zvezo Slovenije pripeljali strokovno in rezultatsko med svetovne velesile tekmovalnega plesa. Kaj šele bo, ko bo tki. "Iniciativnemu odboru za spremembe v PZS" uspelo pomesti sedanje vodstvo, odvzeti v PZS vsako besedo strokovnjakom, ki sedaj tako močno zavirajo razvoj, odvzeti sekcijam njihovo avtonomijo ter uveljaviti in na nek magičen način poskrbeti za večjo "transparentnost, preglednost, demokratičnost in enakopravnost". Metode diskvalifikacije z obtožbami brez argumentov ali pojasnil, negiranje in blokiranje večinsko izražene volje članic in podobni prijemi IO zagotovo niso vzor transparentnosti, zlasti pa ne demokratičnosti. V spodaj kopirani izjavi bi težko našli stavek, v katerem ne bi bilo trditve, ki je bodisi neresnična, neargumentirana, zavajajoča ali pa je preprosto odraz nepoznavanja razmer. Naj odgovorim na najbolj "v nebo vpijoče":
V naslovu spodaj kopirane Izjave IO za spremembe v PZS je napoved o propadu PZS, ki smo jo na "Paradi plesa" lahko prvič prebrali že nekaj let nazaj in je bila potem še nekajkrat ponovljena, PZS pa kljub izjemnim prizadevanjem IO, da bi se to zgodilo, kar noče propasti – celo nasprotno: naši tekmovalci dosegajo iz leta v leto boljše rezultate in zato, da bi PZS hitreje propadla, je prejela celo visoko državno odlikovanje. Strinjam se pa, da so "zlorabe vodstva", s tem razumem seveda tiste, ki jih s strani IO doživlja vodstvo PZS, skupaj z veliko večino svojih aktivnih in uspešnih članic, zares hude.

Iniciativni odbor za spremembe na PZS.
V prvem odstavku izjave je govora o nelegitimnem in nezakonitem poslovanju PZS, pri čemer očitno samo avtor zapisa ve, kaj je v PZS nelegitimnega in kaj nezakonitega. V drugem odstavku je govora o tem, da "si vodilni funkcionarji prirejajo Statut …" – če bi bilo to res in možno, potem ne bi potrebovali toliko izrednih skupščin, na katerih pa se, resnici na ljubo, dogaja prav nasprotno: namreč da peščica ljudi, ki se skrivajo za IO, z različnimi manipulacijami, med katere sodi tudi tokratna izjava, onemogoča večini članic, da bi lahko uveljavile večinsko voljo glede vsebine Statuta. V istem odstavku je neresnična trditev, da je na izredni 18. skupščini PZS predsednik "arbitrarno umaknil" predlog članic – resnica je, da so sklepe o tem, o čem se bo na skupščini glasovalo in o čem ne, z veliko večino sprejeli zastopniki in pooblaščenci članic te skupščine. Tožba na Upravno sodišče, o kateri je govora v 3. odstavku, ni bila vložena zato, ker "so si to drznili storiti funkcionarji PZS", temveč zato, ker je predsedstvo PZS s tem sledilo naslednjim trem sklepom, ki jih je dne 27.3.2014 sprejela redna 17. skupščina PZS, kakor sledi:
SKLEP 17.9.2.
Članice PK Lukec Krško ter PD Rolly Maribor in DPD Rolly Rogaška Slatina se pozove, da najkasneje do 11. aprila 2014 obvestijo vse druge članice PZS, da preklicujejo svoje lažne izjave o tem, da ponovljena 16. skupščina PZS dne 14.11.2013 ni glasovala o spremembah Statuta PZS, ki so bile vložene v postopek registracije. Sklep je bil sprejet s 43 glasovi ZA, 4 glasovi PROTI in 2 vzdržanima.
SKLEP 17.9.3.
Članice PK Lukec Krško ter PD Rolly Maribor in DPD Rolly Rogaška Slatina se pozove, da najkasneje do 11. aprila 2014 nepreklicno odstopijo kot stranke v postopku registracije spremenjenega Statuta PZS pri pristojni Upravni enoti Ljubljana.
Sklep je bil sprejet s 43 glasovi ZA, 4 glasovi PROTI in 2 vzdržanima.
SKLEP 17.9.4.
Če članice PK Lukec Krško ter PD Rolly Maribor in DPD Rolly Rogaška Slatina ne bodo izpolnile zahtev skupščine, je Predsedstvo PZS zadolženo, da pooblasti izbrano odvetniško družbo, ki bo pripravila primerne odškodninske zahtevke proti navedenim  v imenu PZS in hkrati prouči možnost prijave za pričetek kazenskega pregona navedenih članic in njihovih odgovornih oseb.
Sklep je bil sprejet z 38 glasovi ZA, 4 glasovi PROTI in 7 vzdržanimi.   
V četrtem odstavku izjave IO je tudi neresnična trditev, da je "predsednik PZS hkrati v predsedstvih in izvršnih odborih, sodnik in še kaj." Resnica je, da je predsednik PZS izključno samo predsednik in to volonterski, pri čemer povprečno letno za PZS opravi več kot 500 prostovoljnih ur in pri tem seveda v PZS ni edini. Ravnanje IO tako predsedniku kot številnim drugim funkcionarjem zveze in članic dodatno krade čas. Predsednik se je zaradi svoje funkcije odpovedal sojenju na domačih tekmovanjih in deluje samo še kot delegat. Podobno neresnična izjava je, da je "predsednik ZPVUTS hkrati podpredsednik sodniške organizacije".
V zadnjem odstavku je vrsta obtožb, ki letijo na tiste, ki v PZS hkrati trenirajo in sodijo, poleg tega pa še "grozijo z disciplinskimi postopki in izključitvami klubov iz PZS". Takšne, ki vse to počnejo v isti osebi, bo v PZS težko najti, toda avtorjev izjave to seveda ne moti, saj zanje te trditve delujejo kot češnja na torti vseh njihovih skonstruiranih trditev in obtožb.
In prav za konec je v izjavi še poziv vsem somišljenikom, "da po svojih možnostih obvestijo čim širšo javnost o dogajanju v PZS, ki škoduje in uničuje slovenski ples in plesalce". Če bi bili slovenski plesalci res tako uničevani, potem verjetno ne bi mogli v letu 2014 po osvojenih medaljah postati najuspešnejša članica IDO, in to pred takšnimi plesnimi velesilami, kot so Rusija, Nemčija in še katera država, v primerjavi s katero je Slovenija pravi pritlikavec. V letu 2014 tudi v SLP in RNR "uničevani plesalci" pridelali Sloveniji en naslov svetovnih in en naslov evropskih prvakov.
Naj mi bo dovoljeno, da se vprašam, kako dolgo si bodo članice PZS, za katerimi se pod imenom Iniciativnega odbora za spremembe v PZS skriva avtor te pamfletne izjave, še dovolile takšno "zastopanje" v prizadevanjih za sejanje sovraštva in zastrupljanje odnosov med članicami PZS in njihovimi plesalci in s tem dejansko destrukcijo ene najuspešnejših slovenskih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Spoštovane in spoštovani,
kljub temu, da imate zagotovo "poln kufer" pravniškega natezanja na naših preteklih skupščinah, računam, da se boste v četrtek, 5.3., ob 8.30 še enkrat potrudili in prišli na ponovljeno izredno skupščino PZS v Halo Tivoli. Spremembe Statuta PZS, ki naj bi jih končno nesporno sprejeli, bodo dale večjo avtonomijo sekcijam, na novo opredelile članstvo z uvedbo aktivnega članstva, možnostjo mirovanja članstva in jasneje opredelile vrsto doslej dvoumno zapisanih določil zlasti v zvezi s sklicevanjem skupščin. S svojim glasom ZA spremembe Statuta boste pomagali končati skoraj tri leta trajajočo sago spreminjanja Statuta, ki je ni pričelo predsedstvo PZS, temveč so to zahtevali prav avtorji tokratne izjave. Upam, da nam je po dogajanju zadnjih let, zlasti pa po spodnji izjavi, vsem jasno, zakaj in s kakšnimi cilji to počnejo. (je napisal v odgovoru Iniciativnemu odboru za spremembe na Plesni zvezi Slovenije predsednik Plesne zveze Slovenije Drago Šulek)