Bi šli študirat balet? Ni problema. Samo v Maribor bo treba.

Vabimo vse zainteresirane kandidate za študij baleta na vpis v visokošolski študijski program Ples, koreografija smer BALET. Smer balet se bo izvajala v Mariboru. Vodil ga bo akademski in umetniški vodja doc. dr. Svebor Sečak.

Doc. dr. Svebor Sečak je vodja oddelka za balet na Akademiji za ples.
Vpišejo se lahko vsi, ki:
•    so končali srednjo šolo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo in srednjo baletno šolo oziroma ustrezno baletno izobrazbo o čem odloča komisija,
•    za kandidate ni starostne omejitve, 
•    vpišejo se lahko sedanji in bivši plesalci / pedagogi in koreografi kot tudi mladi po zaključku baletne šole, ki želijo pridobiti visokošolsko diplomo s področja baleta.
Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila:
•    Overjeno fotokopijo spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu oz. overjeno srednješolsko diplomo;
•    Overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik
•    Dokazilo o uspešno končani srednji baletni šoli ali ustrezno baletno izobrazbo o čem odloča komisija.
Predstavitev pedagogov in druženje z vpisanimi študenti Akademije za ples smer sodobni ples v ljubljanskih prostorih, kjer domuje PK Feniks in kjer je akademija že delovala.
Kandidati morajo aktivno komunicirati v angleškem jeziku – pogovor / razumevanje pisnega teksta. Vso dokumentacijo morajo kandidati dostaviti do 14. 10. 2016 na AMEU – Akademija za ples, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Sprejemni izpiti bodo 15. 10.2016. ob 13. uri na Slovenski 17, Maribor.  Kandidati s plesnimi/pedagoškimi/koreografskimi izkušnjami na sprejemnem izpitu ne bodo opravljali praktičnega dela izpita. Komisija bo na podlagi dokumentacije in intervjuja  ocenila njihove psihofizične sposobnosti in potencial za študij baleta.
Na avdiciji za smer sodobni ples s pedagoginjo Rosano Hribar
Kandidati brez izkušenj po zaključku mature morajo pripraviti prikaz vaj za baletni klas ali kratko baletno koreografijo do 10 minut. V primeru vprašanj kontaktirajte na telefon 040 239 727 ali na email naslov: tina.kavticnik@almamater.si. (sporočajo in vabijo na sobotno avdicijo z Akademije za ples, ki deluje v okviru Alme Mater Europaea)

View Gallery 4 Photos