Avdicija za Akademijo za ples, smer sodobni ples

V četrtek, 25. 5. 2017, bo ob 10. uri v prostorih Centra Premik, Neubergerjeva 9 v Ljubljani potekal preizkus nadarjenosti (avdicija) za vpis na Akademijo za ples, študijski program ples, koreografija, smer sodobni ples, ki je eden od pogojev za sprejem na dodiplomski program. Vsak kandidat pripravi okoli dvominutno solo plesno točko, ki jo odpleše pred tričlansko komisijo. Kandidat sam priskrbi glasbo za plesno točko, ki jo prinese na enem od standardnih formatov (najbolje na zgoščenki (CD)  ali v mp3 datoteki na USB-ključku). Prinese lahko tudi lasten predvajalnik oz. tablico). Solo točko lahko opravi tudi brez glasbene spremljave. Kandidati prinesete s seboj še življenjepis in portfolio dosežkov na plesnih predstavah, tekmovanjih, objavljene kritike  in predstavitve podobnih plesnih in drugih umetniških dosežkov. Predvideni urnik preizkusa nadarjenosti: 10.00–10.30 – sprejem kandidatov, razdelitev številk, čas za ogrevanje, 10.30–11.30 – skupinski preizkus: sodobni ples, 11.30– 12.30 – skupinski preizkus: balet, 12.30 – solo preizkusi: predstavitve samostojnih koreografij in razgovori s kandidati ter pregledi življenjepisov. Prosimo za prijavo na avdicijo na naslov: eneja.kovacic@almamater.si do 23. 5. 2017  do 12.00 ure.

Plesalce čakajo …
Akademija za ples izvaja visokošolski strokovni program ples, koreografija in omogoča študentom pridobitev izobrazbe po prvi bolonjski stopnji. Študij je namenjen predvsem aktivnim plesalkam in plesalcem, ki se želijo poklicno udejanjati na področju plesa, koreografije in plesne pedagogike.
Akademija za ples je prva ustanova v Sloveniji, ki ponuja veljavno prvo stopenjsko bolonjsko izobrazbo na področjih sodobnega plesa, džez plesa, standardnih in latinskoameriških plesov ter družabnega plesa. Študij je aktiven in ustvarjalen. Izvaja se ločeno po plesnih smereh s skupnim izvajanjem teoretičnih in nespecifičnih predmetov. Izvajalci programa so uveljavljeni in priznani vrhunski plesni ustvarjalci in pedagogi.
… odlični pedagogi.
Diploma, pridobljena na Akademiji za ples, omogoča plesalkam in plesalcem osnovo za bogato aktivno plesno kariero ter kompetence za uspešno delovanje na področju plesa po koncu njihove plesne kariere kot koreografi in plesni pedagogi. Pridobljena diploma omogoča tudi nadaljevanje študija z vpisom na magistrske študije na umetniških in drugih programih doma in v tujini. (so sporočili iz referata Akademije za ples, ki deluje v okviru ustanove Alma Mater Europaea. Če nameravate študirati ples, ne odlašajte in se udeležite preizkusa nadarjenosti oziroma po domače – avdicije. Pa srečno!)