Šopek Cankarjevih pisem. Razkrita človeška podoba velikega umetnika

Šopek Cankarjevih pisem iz Slovenskih goric na Rožnik (cena: 29,99 evra)

Mladinska knjiga je izdala prvo od treh književnih del, s katerimi se bo letos poklonila stoti obletnici smrti Ivana Cankarja. Po več kot sedmih desetletjih je v novem natisu zaživela imenitna bibliofilska knjiga Šopek Cankarjevih pisem iz Slovenskih goric na Rožnik, ki je zaradi svoje neposrednosti in literarne neobremenjenosti dragoceno pričevanje o Cankarjevi vsakdanji človeški bivanjski podobi, slavospev Rožniku in izraz hvaležnosti ljudem, pri katerih je živel. Jubilejno knjigo dopolnjujejo novi podatki, komentarji in slikovno gradivo, ki jih je zbral dr. Mihael Glavan.

Pismo, naslovljeno: Velecenjena gospa Štefanija Bergmanova, Zgornji Rožnik nad Ljubljano
V prvi izdaji leta 1943 je dr. Tine Debeljak zapisal, da imajo Cankarjeva pisma za Ljubljano in njen Rožnik poseben pomen: "Tako lepega slavospeva Rožniku in hvaležnosti svojim ljudem, kakor ga je Cankar zapel v teh pismih gospe Nini Bergmanovi, ni zapel niti v svojih delih."
Nova izdaja Šopka Cankarjevih pisem, petinsedemdeset let po prvi izdaji, ohranja študijo Tineta Debeljaka, dopolnjeno z novimi pojasnili. Faksimilirane enote Cankarjevih pisem spremljajo lahko berljivi prepisi z najpotrebnejšimi opombami. V tretjem delu knjige je podrobneje izrisano Cankarjevo življenje na Rožniku in usoda Franzotove družine, s ka­tero je bil v tistem času tesno povezan. Njeni sedanji rodovi so za pričujočo knjigo prispevali nove dokumentarne fotografije (spremna beseda ob novem natisu: Mihael Glavan, urednica Nela Malečkar).