Kulturni bazar za vse, ki jim je mar za slovensko besedo in kulturo

… (Foto: Aljaž Sedovšek) …

Kulturni bazar (KB) 2016 je postal kar tradicionalna kulturna prireditev ljubljanskega Cankarjevega doma, ki jo letos organizirajo že osmič, potekala pa bo 31. marca. Je enodnevna prireditev, namenjena strokovnim delavcem v vzgoji, kulturi in izobraževanju ter vsem, ki jih zanima naše področje kulturnega dogajanja. Organizatorji dogodka so: Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavod RS za šolstvo – s partnerji: Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Ministrstvom za zdravje RS, Slovensko nacionalno komisijo za Unesco in izvršnim producentom Cankarjevim domom.

… (Foto: Nada Žgank) …
Letošnja tematika KB je pismenost in je tudi velik poudarek na razvijanju bralne pismenosti ter bralne kulture pri nas. Vrata CD se na stežaj odpirajo 31.marca, odprta pa bodo ves dan od 9. pa do 18. ure. Program je namenjen vsem zainteresiranim za kulturne dejavnosti in strokovno usposabljanje na področju kulturne vzgoje, več informacij lahko dobite na spletni strani www.kulturnibazar.si
Na fotografiji (z leve) Nataša Bucik, Mirjam Kalin, Barbara Rogelj, Sandra Jenko, Saša Šepec in Ivana Djilas na novinarski konferenci. (Foto: Nada Žgank)
Na novinarski konferenci 24. marca v Klubu CD je ob predstavitvi letošnjega bazarja sledil podatek, da je že prijavljenih 1046 strokovnih delavcev in 74 skupin iz VVZ. Napovedali so šestdeset dogodkov v vseh dvoranah in predavalnicah CD, na razstavnih prostorih pa bo predstavljenih skoraj tristo kulturnih ustanov iz Slovenije: slovenska gledališča, muzeji, galerije, knjižnice, filmske in glasbene ustanove ter plesno in druga področja. Izbrane uprizoritve se dopolnjujejo z delavnicami, strokovnimi predavanji in razpravami, poskrbeli bodo še za tematske sklope o zdravstvu, kmetijstvu in prehrani. Za prvo predstavitev s področja kmetijstva in prehrane se je že potrudilo ministrstvo za  kmetijstvo, zdravje in prehrano ter na predstavitvi KB postreglo s slovenskim zdravim zajtrkom z domačim kruhom, medom in maslom,  naravnimi sokovi in že (za)prisvojenim "kofetom".
… (Foto: Nada Žgank) …
O programu in pomembnosti KB je spregovorila vodja kulturno-vzgojnega programa v CD Barbara Rogelj, tudi predstavila in povabila sogovornice, da s svojih zornih kotov osvetlijo dogajanje na bazarju ter povejo nekaj besed o izkušnjah in udeležbah na tem kulturnem programskem ter razstavnem prizorišču. Nataša Bucik, članica programskega odbora Kulturnega bazarja in nacionalna koordinatorka kulturno-umetnostne vzgoje, je tematiko bralne pismenosti in kulture pisanja opredelila kot usmeritev na poti do knjige, ki se ji programski odbor celovito posveča. Pomen KB v šolski praksi je podčrtala ravnateljica OŠ Dobravlje Mirjam Kalin, njihovi učitelji ter učenci so tudi redni obiskovalci tega kulturnega projekta, ki je pripomogel, da se je razširila ter oplemenitila tudi kulturna raven njihovega šolskega programa. Pridobili so filmsko dejavnost, ki je pred tem ni bilo, tudi začeli z aktivnim pripovedovanjem zgodb, nujno bralno pismenostjo, saj na njihovem območju govorijo enaindvajset različnih narečij.
… (Foto: Nada Žgank) …

Sandra Jenko
, kustosinja, pedagoginja v Slovenskem gledališkem institutu ter nacionalna koordinatorka za področje gledališča, je dejala, da KB ni le predstavitvena platforma, ampak je prostor sodelovanja med izvajalci in ciljno skupino, je baza dojemanja uprizoritvenih umetnosti. Iz Novega mesta in njihovega Kulturnega centra Janez Trdina je prispela koordinatorka in organizatorka kulturnih prireditev Saša Šepec ter predstavila njihovo kulturno področje, ki pokriva široko bazo uprizoritvenih umetnosti, med njimi tudi gledališko, plesno in ljubiteljsko pa še skrb za domske kulturne vsebine, letno pa jih obišče tudi milijon obiskovalcev. Režiserka Ivana Djilas je med drugim in ob zaključku predstavitve letošnjega Kulturnega bazarja dejala: "Moj način dela z otroki in pripravljanja uprizoritvenega programa za njih se je zelo spremenil v času mojega obiskovanja in sodelovanja na Kulturnem  bazarju."
… (Foto: Nada Žgank) …
Če je tematika letošnjega KB pismenost, torej slovenska pisana beseda, sledi tudi premislek o tujejezičnih naslovih naše prehranske ponudbe in nič manj na področju uprizoritvenih umetnosti, ko bi bilo treba poskrbeti za slovenske prevode, če že ne za izvirno slovensko poimenovanje le-teh.
In še informacija: udeležba za obiskovalce KB je brezplačna, vendar glede na zanimanje je dobrodošla predhodna prijava, sicer pa so vstopnice na voljo na dan prireditve v CD. 

View Gallery 6 Photos