Prijave za nagrade Lydie Wisiakove ter Pie in Pina Mlakarja so odprte

Prihodnje leto izveste, kdo je najboljši plesalec ali plesalka na špičkah.

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za podajo kandidatur za strokovne nagrade Lydie Wisiakove, in sicer za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v letu 2015 ter za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.

DBUS je nagrade poimenoval po balerini Lydii Wisiakovi, ki je delovala tako v ljubljanskem kot mariborskem baletu.
Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe. DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor. Kandidati za nagrade so baletni umetniki, ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije oziroma fizične in pravne osebe, katerih delo je vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji. Kandidati za nagrade so fizične in pravne oseb, ki so se s svojim vseživljenjskim delovanjem na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti, ki so v letu 2015 dosegli pomembne umetniške presežke na področju baletne umetnosti, ki so s svojim delom pomembno zaznamovali baletno dogajanje v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.
Med nagrajenci so bili že Tijuana Križman Hudernik …
Strokovna komisija za strokovne nagrade Lydie Wisiakove, ki jo sestavljajo predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov in Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove odločala o podelitvi: do ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo in do največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v letu 2015 oziroma za strokovne dosežke na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji v obdobju zadnjih treh let.
… Valentina Turcu …
Društvo baletnih umetnikov Slovenije skladno s Pravilnikom o podeljevanju strokovnih nagrad DBUS – Strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja pa objavlja razpis za prijavo kandidatur za strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar v letu 2016, in sicer: za strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar za življenjsko delo na področju koreografije ter strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar za izjemno koreografsko stvaritev oziroma izjemne koreografske stvaritve v obdobju zadnjih treh let.
… Regina Križaj. (foto: Darja Štravs Tisu)
Kandidati za strokovno nagrado "Pia in Pino Mlakar" so baletni umetniki, ki so v zadnjem triletnem obdobju ustvarili eno ali več koreografskih stvaritev, ki so se s trajno in z neprecenljivo umetniško vrednostjo za vselej zapisale v zakladnico slovenske baletne umetnosti ali so se v svojem vseživljenjskem delovanju na področju baletne koreografije s svojimi deli za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.
Predloge lahko pošljete do vključno 10. januarja 2016, do 24:00 ure. Več informacij na http://www.dbus.si/?q=node/678 Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove ter strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2016, februarja 2016 v SNG Maribor.  

View Gallery 5 Photos