Plesalci, koreografi, baletniki. Saltare je vaša možnost za certifikat strokovnosti.

Gonilna sila NPK Branko Padjan in prejemnik certifikata plesalec Rok Cerkvenik.

V Sloveniji je mnogo plesalcev, ki imajo za seboj veliko let treningov, tekmovanj in nastopov  ter bolj ali manj dolgo zgodovino poučevanja, nimajo pa dokumenta, ki bi potrjeval in dokazoval vso pridobljeno strokovnost. Številni baletni plesalci, športni plesalci, koreografi in drugi imajo od zdaj možnost s preprostim postopkom preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) pridobiti certifikat, ki bo dokazoval njihovo strokovnost in bo javno veljaven tako pri nas kakor tudi v tujini.

Podelitev prvih certifikatov septembra 2015.
Zveza plesnih društev Saltare je edini izvajalec v Sloveniji, ki organizira in izvaja postopek preverjanja in potrjevanja NPK za plesalca, koreografa ali baletnega plesalca. Prvo preverjanje in potrjevanje je potekalo v letu 2015, ko so podelili prve certifikate, med prejemniki pa so bili tudi Jagoda Batagelj, Damir Halužan in Anna Mashchyts.
Damir Halužan in Anna Mashchyts ter …
Sam postopek NPK je preprost in namenjen tistim, ki že imajo vso potrebno pridobljeno znanje, nimajo pa dokumenta oz. veljavne listine, ki dokazuje njihovo strokovno usposobljenost. V tem primeru torej ne gre za postopek izobraževanja oz. usposabljanja z zaključnim izpitom, ampak le za dokazovanje že pridobljenega znanja.
… Rok Cerkvenik in Varja Vitorovič so prejemniki certifikatov.
Kaj kandidat s certifikatom pridobi? Na javno veljavni listini so pod imenom imetnika tega certifikata in drugimi potrebnimi podatki, zapisane pridobljene kompetence, ki so seveda različne glede na to, ali je le ta opravljal NPK plesalec oz. koreograf ali baletni plesalec. Koreograf na primer med drugim pridobi kompetence, da vodi strokovni tim in/ali sodeluje v njem ter izvaja nadzor nad delom, koreografira, usmerja izražanje plesalcev in njihovega giba v plesu ter organizira, pripravi in izvaja plesne treninge, vaje, nastope in tematske dogodke.
Vzorec certifikata …
Postopek NPK je za udeležence nekako sestavljen iz dveh delov. S pomočjo svetovalca, ki ga usmerja in svetuje, udeleženec sestavi osebno zbirno mapo, v katero priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev in druge listine (npr. reference). To mapo pregleda strokovna komisija. Nato navadno, a ne vedno, sledi preverjanje kandidata. Na pregledu osebnih zbirnih map kandidat ni prisoten, datum in uro preverjanja pa dobi po pošti vsaj 1 teden prej.  Za kandidata je torej  pomembno, da sestavi dobro zbirno mapo in se uspešno udeleži preverjanja.
… s katerim se bo uredila zmeda na plesnem tržišču.
Naslednji postopek NPK bo potekal januarja in v začetku februarja 2017, vloge pa je treba oddati najpozneje do 26. 12. 2016. Vse informacije in vloge so dostopne na spletni strani izvajalca NPK www.saltare.eu.
Objavljamo datume, pomembne za bodoče kandidate: plesalec/plesalka (datum pregleda zbirnih map – 10.1.2017, datum zagovora – 24.1.2017); koreograf/koreografinja (datum pregleda zbirnih map –  12.1.2017, datum zagovora – 26.1.2017); baletni plesalec/baletna plesalka (datum pregleda zbirnih map – 16.1.2017, datum zagovora – 1.2.2017).

View Gallery 7 Photos