Pismo ministru Grilcu. Želimo ponovno uvedbo rednih profesionalnih klasov

Predstavnice Društva za sodobni ples Slovenije Teja Reba, predsednica DSPS, Nataša Živković, Sinja Ožbolt, Urška Vohar, koordinatorice programa so na ministra za kulturo Uroša Grilca naslovile pismo, v katerem izražajo željo po ponovni vzpostavitvi rednih profesionalnih klasov. Pismo objavljamo v celoti in nelektorirano.

Bo kulturni minister Uroš Grilc prisluhnil sodobnim plesalcem?
"Spoštovani minister dr. Uroš Grilc,
v imenu Društva za sodobni ples Slovenije (DSPS) smo v navezavi s ključnimi akterji na področju slovenskega sodobnega plesa sklenili, da ponovno obudimo redni izpopolnjevalni program za profesionalne plesalke in plesalce. Gre za ponovno uvedbo rednih tehničnih plesnih treningov, ki bi skrbeli za kontinuirano tehnično pripravo, plesno kondicijo in preventivo pred poškodbami. Treningi bi bili namenjeni prvenstveno domačim plesalcem, odprti pa bi bili tudi za tuje plesalce in koreografe, ki so na začasnem delu v Sloveniji. Program bi potekal od 1. oktobra 2013 do konca junija 2014 (in ponovno po istem modelu naslednje šolsko leto), in sicer od ponedeljka do petka od 9.30 do 11. ure v Plesnem teatru Ljubljana.
Elaborat, ki je bil narejen z namenom popisa stanja in potencialnih možnosti razvoja na področju sodobnega plesa [oktober 2009, naročnik: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, izvajalec: DSPS, projektna skupina: Katja Praznik, Rok Vevar, Maja Delak, Petra Hazabent in Andreja Kopač, naslov: "Institucionalizacija / Mreženje sodobnega plesa v Sloveniji] je pokazal, da je poleg pomanjkanja prostorov, namenjenih sodobnemu plesu, ravno pomanjkanje rednih plesnih treningov ena ključnih slabosti, ki ogroža sam obstoj tega vitalnega in heterogenega področja umetniškega ustvarjanja pri nas.
Glede na to, da je bil razpis za izobraževanje ukinjen, želimo z Ministrstvom vzpostaviti dialog pri iznajdevanju novih možnosti za pridobitev teh specifičnih finančnih sredstev. Zaustavitev projekta ustanovitve CSPU, javnega zavoda, katerega funkcija bi bila med drugim zagotavljanje pogojev za profesionalizacijo plesalcev, zahteva premislek in iznajdbo alternativnih rešitev izpostavljenih problemov. Koncesija, ki jo pripravlja Ministrstvo za kulturo, glede na vsoto namenjenih financ ne more  nadomestiti niti polovico tistega, kar bi javni zavod ali podobna struktura lahko nudil, zato je nujno potrebno omogočiti še druge vire financiranja in iznajti mehanizme, ki niso namenjeni zgolj produkciji temveč tudi njenim podpornim dejavnostim (v tem primeru rednim plesnim treningom). Redni profesionalni treningi tvorijo konstitutivni del opravljanja poklica plesalca, če naj se to razume kot poklic! Domači plesalci bi tako tudi dobili več priložnosti za razvijanje lastne poučevalne prakse in poleg tega tudi dodaten vir zaslužka, s tujimi učitelji pa bi se odprli kolateralnim izmenjavam s tujino.
..
S strani udeležencev bi financiranje klasov potekalo na podlagi plačevanja tedenskih, mesečnih in letnih prispevkov, in sicer v okviru Društva za sodobni ples (s popusti za člane), vendar bi ob tem nujno potrebovali dodatna zagonska sredstva, ki bi omogočila, da bi program lahko začel potekati v predvidenem roku. Potreben vložek ocenjujemo na 20.000 evrov letno.
Pristop večine nevladnih organizacij s plesnega področja, ki so iniciativo podprle in so svoje strinjanje izrazili s podpisom tega pisma, kaže med drugim tudi na pripravljenost k povezovanju in skupnemu koordiniranju – sodelovanju skratka, ki ga je vredno podpreti s stališča kulturne politike. V upanju na Vaš odgovor Vas lepo pozdravljamo in Vas naprošamo za Vaš čas, da Vam v imenu Društva za sodobni ples Slovenije podrobneje predstavimo program."
View Gallery 5 Photos