Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana se predstavi na letnem koncertu

Na mladih baletni svet stoji. (Foto: Jaka Babnik)

Letna predstava baletne in srednje baletne šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana/KGBL je bila uprizorjena v dveh večerih, 14. in 15. aprila, polno zasedene Linhartove dvorane Cankarjevega doma. Obsežen program klasičnega plesnega uka se začne z baletnimi programi za najmlajše v pripravnicah, učna snov pa se uri ter razvija na razrednih stopnjah od 1. do 4 razreda, ki jim sledita še dva višja razreda, 5. in 6., šesti je tudi zaključni razred šolanja na baletni šoli. Nato sledijo možni vpisi v srednjo baletno šolo, ki se zaključi z zrelostnim izpitom, maturo.
Programski pregled učnih dosegov letne predstave je tekel v naslovu Baletne etude, začel pa se z baletno pripravnico 2A na glasbo Josefa Straussa Feuerfest, ko je skoraj dvajset nasmejanih otrok korakalo ter poskakovalo po prostoru, tudi se kaj hitro razporedilo po krogu v veselem ritmu polke. Njim pa že takoj sledilo petnajst otrok, pripravnice 3A, tudi v taktih polke Johana Straussa Champagne Op. 269., že zahtevnejših igrivih oblik kroga, na vrsti pa že prva pozicija, tudi prvi baletni počepi (plié). Za občudovati je učitelje, ki vodijo takšno število najmlajših, željnih baletne drže, ki so jo tudi prav ljubko obvladovali, obe veseli in poskočni koreografiji pa postavil Mihael Žveglič.

Baletne etude tega programskega sklopa, ki zaobjema učne stopnje baletnega šolanja, so pripravili na glasbo znanega skladatelja judovskega porekla Moritza Moszkowskiega (18541925), svoj čas zelo popularnega skladatelja, rojenega v vzhodni Prusiji, v mestu Breslau (današnji Vroclav), tudi so še danes izvajana njegova klavirska dela, kot so valčki, mazurke, etude, karakterni plesi, izdani v albumih (gledališki list); tudi je bil prijetno zaokrožen njegov igriv glasbeni opus, ki so mu sledili učenci baletne šole od 1. do 6. razreda in dijaki srednje baletne šole od 1. do 4. letnika ob štiriročni klavirski spremljavi pianistov: Sonje Bajc & Valentine Tehovnik, Barbare Sladič & Marjana Peternela, Kaje Lamovšek & Lydmile Rublyove Šemrl, ki so tudi vodili korepeticije, razporejeni po urnikih razredov ter letnikov, korepetitorka je bila prav tako Lidija Žefran.
Ko se sledi številu učencev po razredih, se znova lahko prepriča, kako velike so to grupacije, saj je v vsakem razredu od 15 do 18 učencev, ki jih je resda težko posamično voditi ter usmerjati v umetniško baletno ali celo solistično nadgradnjo brez dodatnih ur ter pomoči staršev in posameznikove vneme za plesno umetnost, le tako so rezultati in uspehi lahko prestižni.

Baletne etude predstavljajo vsakoletne vaje, ko se izvedbe ostrijo v drži, eleganci rok, odskokih, poskokih, tehniki visokih nog, zapletenosti prostorskih oblik in še bi se lahko naštevalo, za dorečen ter lepo oblikovan izhod pa pripomorejo pedagogi in koreografi, ki iz vsakodnevnih vaj izoblikujejo koreografsko strukturo.

Prvi razred in 3A je zaplesal v glasbi Album Espagnol Op. 21 IV že omenjenega glasbenika Moszkowskiega v koreografiji Vesne Cestnik Tehovnik. V tretjem razredu pa veselo zaplesali poleg učenk: Sare, Leonore, Gaje, Hane Re, Naje K., April, Marije, Pie, Izadore, Hane, LeeIzabele, Zare in Naje Ž. G. tudi trije učenci: Grega, Nal in Nikolaj, ki so v razvejani koreografiji imeli tudi solistični tercet in se že izkazali v bolj fantovskih poskočnih oblikah.
Koreografijo za drugi razred na glasbo Polnische Volkstänze Op. 55 IV je postavila Nada Zorn Herem, zaplesale pa učenke: Šana Gaja, Ela Nora, Ula, Izabela, Inya, Nada, Lana, Gabrijela, Luxi, Manca, Inti, Zoja, Maja, Tamara, Daša, Ajda Katarina in ob njih učenec Jarne.
Tretji B razred je v dekliški sestavi: Evelin, Kaja, Ajda, Dora, Neža, Tea, Rubi Karolina, Sofija Sarita, Lara, Luna, Jerca, Kaja in Ema ter v koreografiji Mihaela Žvegliča lahkotno zaplesal na glasbo Walzers Op. 8 III.
Nada Zorn Herem je pripravila koreografijo še za četrti razred baletne šole, ki se že temeljiteje predstavlja v usvojeni baletni klasiki visokih pol-prstov, zaplesale pa učenke: Nika, Mila, Laura, Nikolina, Lia, Liza, Alicija, Izza, Ahila, Veronika Lucija, Aja, Zarja, Brina in Lia. Med njimi pa tudi dve nagrajenki 14. tekmovanja mladih baletnih plesalcev, ki je potekalo letošnjega februarja v Lendavi: Ilma Dedič, ki  je osvojila zlato plaketo ter drugo mesto, in Luna Pestotnik Stres z zlato plaketo, osvojenim prvim mestom ter nagrado za doseženih 100 točk, obe tekmovali v svoji starostni skupini Ib, mentorica pa Nada Z. Herem.

Za dva zadnja razreda, peti in šesti, je koreografijo pripravil Mihael Žveglič na Kaleidoskop Op. 74 VII, zaplesale so: Gaja Cimperman, Iza Fašun, Lana Fidler, Zala Gregorič, Neja Hovnik, Zoja Jevnikar, Ula Kostić, Teja Leva, Katja Obadič, Hana Lavra Poppe, Daria Pozdnyakova, Taja Rehar, Zarja Reya, Ula Ribičič, Lucija Saje in Ela Senica. Šesti razred je bil že prav baletno razigran, prav tako postavljen na baletne špice ter se tudi v kostumski obliki približal srednji baletni stopnji ob glasbi Spanische Tänze Op. 12 V, Bolero, v dobro uigrani stopnji klasične baletne izvedbe: Katarina Belič, Lea Bernetič Rijavec, Eva Boljka, Neli Crnkovič, Ema Cugelj, Tereza Jankovič Kociper, Elin Kos, Alina Košir, Nina Krstić, Neja Lavrič Smrdel, Lara Markovič, Eva Pletikosić, Lana Plevnik, Maja Požek, Alja Turk Hvala, Maja Vinko in Larisa Žafran. Tudi med njimi je letošnja nagrajenka 14. mednarodnega baletnega tekmovanja Lana Klemen, ki je v svoji starostni kategoriji Ib osvojila zlato plaketo ter prvo mesto z največ sodniških točk, 100, za kar je dobila še posebno nagrado, mentor pa M. Žveglič.

Zadnji trije skupinski izhodi v delu programa Baletne etude so bili namenjeni dijakom srednje baletne šole. Za prvi letnik je koreografijo prispeval Leonid Kouznetsov na glasbo Spanische Tänze Op. 12 I, zaplesali pa: Valentina Benkič, Lana Druškovič, Miha Florjanc LukanNeža Ana Goričar, Zarja Kotlušek Pavčič, Svit Pestotnik Stres, Sirilinde Savski, Zoja Šivic, Nina Triler, Nika Valić, Vid Vidic, Luka Wernig in Eva Zavec. Prvi letnik je bil kar privilegiran, ko so dijakinje imele možnost zaplesati v parih s svojimi sošolci, kar je koreografiji dodalo poleg tekoče uigrane izvedbe tudi celovit baletni okvir, ko svoje vloge zaplešejo tako plesalke kot plesalci in se v koreografiji spletajo  baletni dueti. 
Kvartet plesalcev v sestavi: Miha Florjanc Lukan, Svit Pestotnik Stres, Vid Vidic, Luka Wernig je dobil možnost predstaviti se še v koreografiji Kouznetsova na glasbo Spanische Tänze Op. 12 IV, ko so poleteli skoki v višine, daljine, kjer je še posebej prišel do izraza Luka Wernig, sicer tudi vsak posamično izstopal v svoji liniji možne baletne izvedbe.
Za drugi letnik je koreografijo prispeval Matej Selan, glasba Aus aller Herren Ländern Op. 23.III. Spain, zaplesale pa dijakinje: Selma Dedić, Nika Ferjan, Urška Grad, Neja Horvat, Maja Kovačič, Maja Pesek, Janja Šinkovec, Tara Ukmar, med njimi tudi prvakinja skupine IIa z osvojeno zlato plaketo že omenjenega baletnega tekmovanja v Lendavi, Flavija Žagar, ki je tekmovala pod mentorskim vodstvom Tanje Pavlič in Mateja Selana.
Tretji letnik se je predstavil v koreografiji Marinke Ribič, glasba  Aus aller Herrn Ländern Op. 23 II Humoreske, v sestavi: Maja Čargo, Vanja Kalakovič, Ela Kovačič, Lucija Matijašić, Lara Nahtigal, Eva Zala Trkov in Alja Zaletel.
Koreografije ter izvedbe dijakov od prvega do tretjega letnika so delovale kot igrive baletne suite, ki so se stopnjevale tako v fluidnosti kot težavnosti izvedbe, tudi v domislicah srečavanj ter utripov manjših skupin, solističnih izvedb ter posameznih izhodov, na odru pa zaveli kar leteči pomladni vetrc.

 
Marinka Ribič je edina polno zaposlena pedagoginja na srednji baletni šoli KGBL, v pomoč ji prihajajo kolegi in koreografi, ki so pripravljali letošnje nastope in tekmovanja. Pet ur tedensko klasičnega baleta je gotovo premalo za dosego visokih poklicnih ciljev, čemur so srednje šole pravzaprav tudi namenjene. Za baletne variacije in zaključne izpite pa so tedensko namenjeni še trije dodatni šolski termini. In ko se letnik sedmih dijakov usmerja v solistične variacije, potem se zgodi tisti najslabši scenarij, da je za vsakega dijaka odmerjenih le okoli deset minut v dani tedenski obvezi. Tako se je porodila zamisel, da se dijaki zadnjih razredov usmerijo še v ustvarjalne vode, v samostojno kreacijo svojih programom, etud, in to v času, ko se pedagog posveča posamezniku, drugi pa pridobijo prosti čas za svoje ustvarjanje. Nova zamisel se je, kot kaže, tudi dobro obrestovala, kajti vseh sedem bodočih maturantov je samostojno koreografiralo svoje etude na izbrano glasbo Moritza Moszkowskiega, izvajalo pa jih med koreografskimi spleti razrednih skupin in letnikov. Svoje koreografske izvedbe so prav lepo zaokrožili, tudi se uspešno predstavili, ko so se lahko posvetili sebi in svojim željam, občutek samozavesti pa bil tudi opazen, tako v prezenci kot v izvedbi.

Prvi izhod po nastopu obeh pripravnic je imel dijak Nal Zgonc v avtorski koreografiji na glasbo Spanische Tänze Op. 12 II, predstavil pa se kot mladi plesalec visokih skokov ter stabilnih obratov na eni nogi, tudi bil dovolj plesno suveren.
Izhod dijakinje zadnjega letnika, Elene Gaber, je sledil med drugim in tretjim razredom, izvajala pa svojo koreografsko etudo La maitre et l´elével  Op. 96 III, Mélodie. Tudi je čutno sledila glasbeni melodiki in jo spletala v liriki svoje baletne izvedbe. Tretji izhod sta koreografirali  Sara Žervanov in Elena Gaber, predstavili pa tercet dveh plesalk in plesalca Nala Zgonca, ko je v ospredju bil dobro izveden baletni duet in se je solistka Žervanova predstavila v dorečeni baletni postavitvi: glasba Polnische Volkstänze Op. 99.III. Polonaise.

Dijakinja 4. letnika Maryia Kavaliova je postavila in izvedla duet s sošolcem Joštom Marinčičem na glasbo La maitre et l´elével Op. 96 VI,Berceuse, ko zaveje svoj solo letečih skokov ter nadaljuje v plesu dueta in dvigov. 
Ob zaključku šestega razreda je svoj avtorski izliv predstavil Jošt Martinčič, glasba Walzer Op. 8 II., Pesante et lugubre, tudi do izraza prišla njegova iztegnjena baletna eleganca.
Eva Ogrinc je svojo zaključno etudo koreografirala na glasbo Deutsche Reigen Op. 25III in se predstavila v dobri klasični izvedbi. Zadnja s svojim avtorskim solom je lahkotno preletela oder ter stilno zaplesala Maša Pušnik na glasbo Moszkowskiega Neue Schpänische Tänze Op. 65 II.g. Prvi del programa Baletne etude je bil zaključen z velikim poklonom vseh nastopajočih. Tudi je celoten pregled vseh dosežkov ter presežkov učencev in dijakov, zastavljenih na osi stopenjskega baletnega izobraževanja, dal lepo zaokrožen, tudi celovit vpogled v programski del izobraževalnih stopenj baletnega šolanja KGBL.

Prvi del Baletne etude se je na samem začetku in pred odrom začel s sodobno plesno koreografijo Tanje Pavlič: Kaj pa ti iščeš?, v dorečeni izvedbi dijakov tretjega in četrtega letnika na glasbo Dannyja Elfmana –Serenada Schizophrana, I forget (Pozabim) in v zračni kostumografiji mladostnih oblik Suzane Krapež Ermers. Koreografsko izhodišče so našli v besedilu, ki ga je za peti stavek suite Serenada Schizophrana napisal skladatelj Danny Elfman, kar je v španščini slišno tudi v posnetku skladbe. Tako kot smo vajeni, mladi plesalci zaplešejo v sodobnem koreografskem navdihu koreografinje Tanje Pavlič, ko v poetiki besedila Pozabim izpišejo svoje razigrane in zvedave dni, svoja hotenja ter želje ob padcih, dvigih in v vsebinsko bogati plesni kompoziciji današnjih dni, v navdihu usvojenega plesnega znanja, tudi ob navdihu gibalnega čutenja in izražanja.  

Tretji del je bil posvečen baletni klasiki, in to z odlomkom iz baleta Paquita-Grand pas na glasbo Ludwiga Minkusa v koreografski postavitvi Marinke Ribič po Maurisu Petipaju ob asistentki Nadi Zorn Herem in v kostumski belini mladostnih baletnih kostumov Nataše Kozamernik. Solisti so dijaki četrtega letnika: Elena Gaber, Maryia Kavaliova, Jošt Martinčič, Eva Ogrinc, Maša Pušnik, Nal  Zgonc in Sara Žervanov, v ansamblu pa so zaplesale dijakinje vseh treh letnikov KGBL.

Mazurko za učence baletne šole je postavila Vesna Cestnik Tehovnik, zaplesale pa dijakinje od 4. do 6. razreda v parih s sošolci od 2. pa do četrtega razreda, v pomoč plesne dvorne izvedbe so priskočili tudi dijaki prvega letnika. Tako se je dvorni ples veselo vil po odru v izvedbi mladih plesalk: Lea Bernetič Rjavec, Gaja Cimperman, Nika Čadež, Ilma Dedič, Iza Fašun, Mila Fatur Škof, Zoja Jevnikar, Lana Klemen, Ula Kostić, Lara Marković, Luna Pestotnik Stres, Veronika Lucija Pirih, Lana Plevnik, Hana Lavra Poppe, Maja Požek, Ela Senica in njihovih  plesnih partnerjev: Jarne Horvat Juntes, Grega Golob, Nal Luka Pevc, Nikolaj Volovšek, Miha Florjanc Lukan, Svit Pestotnik Stres, Vid Vidic in Luka Wernig.

Paquita je beli klasični balet, prvič izveden v Parizu 1846., tudi se je koreograf Mauris Petipa prvič s tem baletom predstavil dvornemu Sankt Peterburgu leta 1881, koreografsko izvedbo osvežil tudi z glasbo L. Minkusa. Zgodba teče o Ciganki Paquiti, ki živi v Španiji sredi Napoleonovih čet, ko se izkaže, da je bila ugrabljena, sicer pa je plemenitega porekla …  M. Petipa je v baletno zgodbo postavil tudi otroško mazurko, medtem ko veliki pas predstavlja kompletno baletno kompozicijo solističnih variacij, duetov ter tercetov, kjer se v baletni klasiki iskrijo povezave posameznih vlog ter odnosov in jih dijaki četrtega letnika tudi stilno dobro zaplešejo.

Bil je to prav prijeten zaključek letne baletne predstave KGBL v dobro zastavljeni koreografski zasnovi mladostne baletne romantike in v izvedbi sedmih solistov, dijakov četrtega letnika, ter baletnega ansambla, sestavljenega iz dijakov preostalih treh letnikov srednje baletne šole KGBL.

… (foto: Jaka Babnik)

Baletna šola KGBL že vabi k vpisu v novo šolsko leto, ki bo potekal na Ižanski cesti 12, in sicer 24. in 25. maja. Starost za vpis v plesno pripravnico je med 6 in 8 let, za vpis na balet pa 12 let za dekleta in do 14 let za fante.

View Gallery 15 Photos