Javno naznanilo Plesni zvezi Slovenije in poziv plesnim klubom

"Dragi prijatelji plesa, vojna se dobi z zmagami v posameznih bitkah … in potrpežljivostjo. Slednjega upam, da vam ne manjka in ne zmanjka nikoli, bitke pa začnemo dobivati. Prizadevanja, da se dokaže, da postopki, ki jih vodi PZS (oziroma njihovo vodstvo) in način delovanja njenih funkcionarjev ni legitimen in ni legalen, so obrodila sadove. Upravna enota Ljubljana bi že tako ali tako, postopek sprejemanja sprememb temeljnega akta vzela "pod drobnogled", sedaj pa, ker so bili pisno opozorjeni, pa še toliko bolj. Šla je celo korak dlje, z javnim naznanilom je pozvala vse morebitne osebe, ki menijo, da imajo izkazan pravni interes, da v roku osmih dni, to je do 7.12.2013, priglasijo svojo udeležbo v tem postopku. Prilagam predmetno objavo in obvestilo, ki sem ga jaz dobil od UE Ljubljana.

Javno naznanilo Upravne enote Ljubljana.
Odgovor Upravne enote na pripombe na zapisnik PZS.
Zato vas pozivam, da na naslov UE Ljubljana, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, s sklicevanjem na upravni postopek u.p.: MNZ-UE0003-P2 in zadevo št. 215-663/2013, priglasite svoj pravni interes, kot članica PZS in stranka v postopku sprejemanja sprememb temeljnega akta PZS "Društvo …… priglašamo svoj interes v predmetnem postopku u.p.: MNZ-UE0003-P2 v zadevi št. 215-663/2013". To z dopisom in podpisom uradnega zastopnika društva pošljete na omenjeni naslov ali se tam zglasite in podate ustno priglasitev. Še najlažje bo, da skenirano kopijo dopisa priglasitve pošljete po elektronski pošti na: ue.ljubljana@gov.si
Kot stranka v postopku boste obveščeni o vseh dejanjih in sklepih, ki jih bo izvajal upravni organ v predmetnem postopku in boste lahko na njih podajali pripombe in predloge. V nasprotnem tega ne boste mogli. Verjamem, da skrb za legitimnost in legalnost ne pomeni nobene revolucije, rušenja PZS ter škodovanje plesu in plesalce, ampak ravno nasprotno, poskrbeti moramo, da bodo veljala za vse enaka pravila in da bo spoštovano načelo enakopravnosti. Šele na takšnih podlagah lahko PZS deluje in se razvija ter opravlja svojo funkcijo. To pa je, skrb za celovit in dolgoročen razvoj plesalcev in klubov v Sloveniji. Če koga še kaj zanima ali bi želel vedeti, sem vam na voljo. Lep pozdrav, Smiljan Mekicar"
Član Iniciativnega odbora Smiljan Mekicar počasi, a vztrajno pravici naproti.
(sporoča član iniciativnega odbora za spremembe Smiljan Mekicar in poziva, da še danes in jutri plesni klubi izkažejo interes in s tem pokažejo, da jim ni vseeno, kaj se bo v prihodnosti dogajalo s Plesno zvezo Slovenije, krovno plesno organizacijo pri nas)

View Gallery 4 Photos