Hiphoperja Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek v Ejlijen expresu

Ejlijen Expres (foto: Borut Bučinel)

Na letošnjem festivalu sodobne plesne umetnosti 11. Fronta@ v Murski Soboti sta Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek zadnjega festivalskega dne (3. novembra) uprizorila urbano cestno improvizacijo Ejlijen Expres, ko sta se v središču mesta predajala ritmom in svoji plesni ekspresiji ter uprizarjala medsebojna gibalna druženja, odhajanja ter vnovična snidenja, poplesavala po pločniku, zebri, tudi vzdolž glavne ulice, zaustavljala promet in so se navdušeni mimoidoči zbirali v gručo gledalcev.

Žigan in Gašper na ulici festivala Front@ v Murski Soboti …
To jesen pa se je improvizirana poletna cestna ekspresija zgostila v plesno predstavo ali njun avtorski plesni duet Ejlijen Expres / Alien Express v produkciji Flota Ljubljana ter v koprodukciji in na odru Plesnega teatra Ljubljana (premiera 22. novembra), prihodnja dva dneva sta sledili še dve ponovitvi. Avgusta leta 2005 je bil uprizorjen film Alien Express režiserja Turija Meyerja. Je nenavadna zgodba o nenavadnem, hitrem vlaku (smrti), ki se je ustavil ob nenavadni eksploziji, ko je meteorit padel na cesto in so ga zasedla nenavadna mala bitja, se širila, rasla. O svojem duetu sta avtorja v gledališkem listu zapisala: Eksp…/…lozija, …pozicij, …resija, …editiven, …eriment, …anzija, …anzija, kar me je spomnilo na omenjeni filmski vlak. V popolnem izpisu besednih kratic pa se prebirajo sami gibalni ter plesni atributi (eksplozija, ekspozicija, ekspresija, ekspeditiven, eksperiment, ekspanzija, ekspanzija), tudi povsem pravšnji atributi za njuno predstavo (avtorska glasba Kristijan Krajnčan, svetlobno oblikovanje LCLights, mentorica Kaja Lorenci).
… in na odru Plesnega teatra Ljubljana …
Na odru se najprej pojavi Žigan, je očitno osamljen, njegov vabljivi spev pa zadoni pred gledalci, in ko že posega v hreščeče višine, se iz teme in izza zavese izvije še bosonogi Gašper. Oba odeta v črne dolge plašče dajeta vtis svobodne generacije mladih, za katere čas ne obstaja, ki nepremično zre s pogledi v neko navidezno praznino, možno tudi v nevidne globine. Njuno snidenje je okorno, roke se ne sklenejo v objem, in sta že dva čakajoča na neki postaji, ob kakšnem zidu, vsak na svoji strani ob zadnji steni gledališča, ko premoreta tudi nekaj skupnih (koreografiranih) korakov. Njuna slikovito zasnovana statika, ta nepojasnjeni duševni mir v teh napetih časih ima svojstven odrski, tudi dramatični čar, ki ga polnokrvno nosita v sebi, predelujeta in izžarevata. Kaj čakata? Možen trenutek premika, da se zgodi, kar se mora ali bo.
Gašper se napoti prvi v svetlobni krog, ko zaveje svoj solistični utrip, medtem ko se Žigan še naprej kotali ob steni zidu. Nato vzdolž odra poustvarita slikovito galerijo skupnih trenutkov, vse dokler se Gašper ne odcepi in se zagleda s pogledom, ki sprašuje, in z nasmehom, ki tipajoče vdira v žrtev, ter se napoti k gledalcu v sredini prve vrste. Žal smo gledali gledalca le v hrbet in je bila njegov odziv za vse neznanka, medtem ko se je Gašper povsem stopil s svojo novo vlogo ter osredotočil na srečanje z njim, s tujcem. Tudi Žigan ima svoj solistični spev, potem še njega privabi pogled gledalca v prvi vrsti ali Gašperjev lik vsiljivca, prosilca, pač mlade osebnosti brez zavor. Kulminacija napetosti in nepredvidljiv izid nastopi, ko dve mladi energiji začneta svoj boj za prednostno pozicijo (biti bližje gledalcu), ko se sproži težka klofuta višjega, vendar mlajšega Žigana (1997), ki zazveni na licu dve leti starejšega ter nižjega Gašperja. Potem pa sile tenzije ter fizisa utirajo svojo pot fizične prevlade. No, Gašper se ne preda kar tako, pred gledalci pa se razvija gibalno povsem realen, tudi odrsko slikovito zasnovan petelinji boj. Strasti se umirijo in se prijatelja končno lahko objameta, tudi objameta gledalca, torej sta enotna in v soglasju.
Mlada ustvarjalca in že naš prepoznavni tandem nosita ples v sebi, je njuna beseda in komunikacija, ko po odru zavejeta svoj generacijski realizem ter odsevata odnose znotraj sebe, znotraj dueta. Ples je njun način življenja, je vtisnjen v njun krogotok bivanja in razmišljanja.
Gašper je treniral tako nogomet kot ples, preden ga ni slednji povsem zasvojil, Žigan pa začel plesati pri trinajstih, ko se je vključil v trende pouličnih stilov, potem pa se po končani osnovni šoli izobraževal še na SVŠG Umetniški gimnaziji, najprej na gledališki, v drugem letniku pa presedlal na sodobno plesno smer. Še pred svojo plesno usmerjenostjo je bil deležen glasbenega šolanja, kar je nekako že v slogu glasbene družine, v kateri je kot najmlajši član odraščal. Vsa svoja raznovrstna plesna znanja ter gibalno motiviko sta vnesla v ta avtorski duet Ejlijen Expres, tudi izoblikovala svoj lastni stil, ki ga že pod enakim imenom posredujeta vsem zainteresiranim, mladim in onim bolj zrelim na svojih plesnih delavnicah.
… (foto: Borut Bučinel)
Eilijen Expres je predstava, kjer se srečata poglobljena glasbena in gibalna struktura, medtem ko je improvizacija kot abstraktna plesna oblika, ki ne temelji na dramatični zgodbi in je niti ne potrebuje, izpostavljena trenutkom njune notranje ekspresije, ki lahko ob pomanjkanju osredotočenosti zapelje tudi v nezaželeno smer. Nekaj takšnih trenutkov praznega teka se je zgodilo tudi na premieri, ko je Gašper skušal mašiti svojo praznino s premikom rok daleč stran od zatilja, Žigan pa trenutek lastne izolacije stopiti v valovanju svojih mišic, tokrat abdomalnih, znala sta se tudi (predolgo) zatopiti v plesne dotike svojih prstov, dokler ju ni obudil nov notranji vzgib, utrip ali možni glasbeni motiv. Na srečo se je zgodilo le toliko tovrstnih trenutkov, da se jih je dalo tudi spregledati. Ples je tako za Žigana Krajnčana kot Gašperja Kunška odprt prostor ustvarjanja in raziskovanja, v katerega se tudi meditativno poglabljata, še zlasti v času pred predstavo. Pohvalno je, da v svojih predstavah zajemata široko plesno paleto gibalnih različic in se ne omejujeta s ‘predalčkanjem’ stilov ali oblik, ampak svobodno komunicirata z gibalnimi sistemi, ko svoja osvojena znanja širita in oplajata po poljanah plesne umetnosti. Sta predstavnika in ustvarjalca novodobne generacije novih oblik sodobne plesne ekspresije, ki gledalce navdušuje in postavlja na noge, ko odsevata novi čas nove dobe.

View Gallery 6 Photos