Dijaki gimnazije Kočevje. Raje ljubljansko šolo Bolero kot domači Jasmin

"Plesni klub Jasmin si že nekaj let utira pot v plesni dejavnosti na področju širše kočevske regije. Izjemne napore funkcionarji kluba in učitelji vlagamo za zagotavljanje ustreznih prostorov za delo, za izobraževanje in izpopolnjevanje, ter za popularizacijo plesne kulture kot obliko rekreacije in kot športno dejavnost. Vse pa je še vedno premalo, da bi lahko prepričali ravnateljico, profesorje, maturante
in starše maturantov Gimnazije Kočevje v našo kakovost poučevanja plesa in naše organizacijske sposobnosti.  Že lansko šolsko leto smo učili maturante Srednje šole Kočevje, ki so bili z nami zadovoljni in naše treninge obiskuje cca 200 plesalcev, v naše plesne projekte pa je vsako leto vključenih do cca 900 oseb. Brezhibno organiziramo plesne prireditve, kjer imamo tudi do 800 udeležencev in slovimo kot odlični organizatorji. Lansko leto smo na Gimnaziji Kočevje kandidirali samo za izobraževalni del maturantskega plesa, pa smo izpadli iz izbora, ker nismo ponudili celovite ponudbe, torej še izvedbo maturantskega plesa. Letos smo se izjemno potrudili, izbrali najboljše, kar ponuja slovenski trg in pripravili kompletno ponudbo po zelo ugodni ceni. Tudi letos nismo bili izbrani. Izbrana je bila plesna šola Bolero iz Ljubljane. Da je njihova ponudba toliko cenovno ugodnejša od naše težko verjamemo, druge prednosti pa si tudi ne predstavljamo, glede na to, da smo za hrano priskrbeli podjetje Vivo catering, ki izvaja državne protokularne pogostitve, učita vrhunska plesalca, slovenska državna reprezentanta z ogromno plesnega znanja in velikoletnimi izkušnjami v poučevanju plesa, za organizacijo prireditve pa je odgovorna magistra menedžmenta, ki se poleg vodstvenih izkušenj že 25 let profesionalno ukvarja tudi z organizacijo prireditev.

Ponovni neizbor nas je prizadel osebno in poslovno. Predvsem pa nas je prizadelo dejstvo, da gre za izobraževalno ustanovo, ki naj bi vzgajala v dijakih občutek za domač milje, lokalno pripadnost, domoljubje in odgovoren odnos do lokalnih podjetij, ustanov… Vodstvo gimnazije in profesorji si želijo in nagovarjajo učence, da se odločijo za šolanje doma, sami pa brez slabe vesti izločijo domačo plesno šolo in omogočijo odliv denarja v drugo občino.Tokrat ne moremo več mirno mimo tega, ker si moramo najti svoje mesto v naši občini. Zato želimo o tem obvestiti domače medije, župana, in svetnike občine Kočevje . V dobro šol bomo s ponudbo seznanili tudi vse šole, kjer Bolero izvaja maturitetne tečaje, da bodo lahko primerjali cene in kakovost ponudbe.  Gimnazija in srednja šola Kočevje je v požaru utrpela ogromno škodo. Občani, domača društva (tudi Plesni klub Jasmin) in podjeta smo v nesreči takoj nesebično ponudili svojo pomoč, kot sta nam narekovala naša vest in občutek pripadnosti našemu kraju. Razmišljali smo celo v smeri, da bi del zaslužka vrnili šoli za njeno obnovo… Danes pa sprašujemo vse, na katere je naslovljen naš dopis, kako je z vestjo in občutkom pripadnosti domačemu kraju pri vodstvu, profesorjih, starših in dijakih naše srednje šole…Sprašujemo tudi, kako uspeti v Kočevju? 
Povdarili bi radi, da tokrat debata o tržni ekonomiji, ponudbi in povpraševanju, prostem trgu, lojalni konkurenci ipd. ne pride v poštev. Naš dopis pa poleg konkretnega primera odpira perečo problematiko utrujene, nemočne, uboge kočevske in vprašanje, ali niso nekatera vodstva kočevskih podjetij in zavodov tudi odgovorna, da je tako, kot je. Ali sploh hočemo uspešne šole, društva, podjetja?"