Plesalci in koreografi. Čas je za priprave za pridobitev certifikata NPK!

Balerina Tara Todič je članica beograjskega baleta in si je že pridobila naziv NPK plesalka.

V zadnjem času se vse več plesalcev in koreografov odloča za pridobitev certifikata NPK plesalec oz. NPK koreograf, saj jim kot javna listina prizna strokovne kompetence, ki so jih pridobili. Sam postopek pridobitve certifikata, ki se imenuje postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije, je relativno kratek in nezahteven. Od kandidata se pričakuje, da uredi svojo mapo dokumentov, ki dokazujejo vstopne pogoje, ter da enkrat stopi pred komisijo, ki jo določi Državni izpitni center, in uspešno opravi preverjanje.

Branko Padjan je kot glavni nosilec projekta NPK podelil prve certifikate, in sicer plesalcema Damirju Halužanu in Anni Mashchyts.
Ker pa preverjanje pred komisijo, ki v povprečju traja od 20 do 40 minut, zahteva predstavitev in prikaz znanja (ustni zagovor in praktični del), je zdaj na voljo usposabljanje kot priprava NPK plesalec in priprava NPK koreograf in ga organizira izvajalec Zveza plesnih društev Saltare. Usposabljanje bo letos potekalo prvič, in sicer ob vikendih v mesecu oktobru, končalo pa se bo mesec dni pred postopkom NPK. Priprava na NPK je v drugih primerih (npr. NPK vodja projektov) redna praksa, zato smo spoznali, da je nujno potrebna za plesalce in koreografe. Tako usposabljanje za koreografa kakor za plesalca bo kandidatu pomagalo, da se dobro pripravi na preverjanje, zato bo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, udeleženci prejmejo tudi interno gradivo.
Galina Čajka Kuhar in …
Usposabljanje bo obsegalo 26 oziroma 27 pedagoških ur, predavateljici sta profesionalna plesalka, trenerka in koreografinja Martina Plohl ter baletna solistka v SNG Maribor in predavateljica na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor Galina Čajka Kuhar.
… Martina Plohl bosta pripravljali bodoče kandidate za pridobitev NPK, med katerimi sta že …
Martina Plohl je po izčrpni pripravi na predavanje dejala: "Usposabljanje priprava na NPK plesalec in NPK koreograf bo namenjeno boljši pripravi kandidatov NPK (plesalec, koreograf) na izpit. Učni načrt usposabljanja je pripravljen po katalogu zahtevanih znanj in veščin kandidata. Velik poudarek bo na teoretičnem znanju, prav tako pa se bomo posvetili tudi praktičnemu delu, kjer bodo kandidati skozi različne naloge postavljeni v vlogo plesalca in koreografa.
… Robi Grmek in …
Usposabljanje priprava za NPK  je vsekakor pomoč kandidatom pri pripravi na izpit ter dober pokazatelj trenutnega stanja kandidatovega znanja." Postopek NPK kakor tudi usposabljanje sta namenjena vsem plesalcem in koreografom ne glede na plesno področje. Več podatkov in datumi na www.saltare.eu. (vabljeni na priprave za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za koreografe in plesalce; NPK je pridobilo že veliko aktivnih plesalcev in koreografov, kot npr. Mirjam Podobnik, Robi Grmek, Jurij in Jagoda Batagelj, Varja Vitorovič ter mnogi drugi, saj se vsi zavedajo, kako pomemben postaja za plesne ustvarjalce uradni ‘papir’)
… Varja Vitorovič.
View Gallery 6 Photos