Mitja Obed s predstavo Upogib. Ljudski motivi s flamenko ritmiko!

Mitja Obed je edini moški plesalec flamenka pri nas. (foto: Simona Šturm)

Najnovejša plesna stvaritev Upogib prepleta ustvarjalne moči treh umetnikov Marie Keck (petje in ples), Mitje Obeda (ples) in Petre Onderufove (violina). Idejni vodja Mitja Obed je uveljavljen plesalec na domačih in tujih odrih. Sicer plesalec flamenka razvija svojevrsten gib, v veliki meri povezan s sodobnim plesom, vseskozi pa išče naravnost v gibu in ravno tu se odlično dopolnjujeta z Mario Keck, ki poleg plesne podobe daje predstavi tudi svoj značilen žameten glas in močno feminilnost.

Maria Keck …
Zaključeno celoto Upogib dobi s slovaško violinistko Petro Onderufovo zahvaljujoč njeni tehnični podkovanosti v številnih zvrsteh predstava združuje koncept flamenka, sodobnega ter ljudskega. Z Mario ustvarita zvočno podobo, ki nas popelje v svet spodaj, pod gladino, kjer ni prisiljenosti.
… Petra Onderufova …
S plesnim izrazom Upogib proučuje odmik našega dojemanja stvarnosti od stvarnosti same. Kot učeča se bitja si ustvarjamo odtise, podobe stvarnosti, ki se odvija pred našimi očmi, te podobe pa so podlaga resničnosti in ideologij, ki si jih ustvarimo in jih vrednotimo višje kot stvarnost. Tako glasbeno kot plesno predstava povezuje ljudsko in umetno, uporablja flamenko in sodobno glasbo in ples kot predstavnika umetnega ter slovensko in špansko folkloro kot predstavnika naravnega, ljudskega. Ta naravnost, življenjskost v ljudskem je eden najlepših opisov za golo stvarnost, ki pa si jo je učeči se človek upognil v svojo zamrznjeno podobo.
… in Mitja Obed je trio v predstavi Upogib. (foto: Simona Šturm)
Ljudski motivi se skozi celo predstavo povezujejo s flamenko ritmiko in sodobno zvočno ambientalnostjo. V osnovi predstavo prežema flamenko, saj oba plesalca izvirata iz le-tega. Plesno slovenski ljudski ples predstavi na višji ravni in se k njemu obrača z umetniškim pristopom. Avtor projekta želi razstaviti vsakega od sestavnih delov (flamenko, sodobno in ljudsko) na najmanjše delce, ki jih še definirajo. Flamenka ne predrugačita, le razkosata ga in opazujeta, kaj se zgodi, ko iz trdne forme postane prah. Predstavo sofinancira Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti s koproducentom PKD CoraViento. (razmišlja plesalec flamenka Mitja Obed o novi predstavi Upogib, ki bo premierno izvedena 25. 10. ob 20.00 v Mini Teatru v Ljubljani)

View Gallery 4 Photos