Mati in hči Rupnik izdali plesni učbenik

Z veseljem sporočava, da je izšel učbenik za ustvarjalni pristop k plesu z naslovom Plesna umetnost. V prvi vrsti je učbenik namenjen dijakom programa Predšolska vzgoja. Vsebina učbenika se naslanja na razdelitev področij po Kurikulu za vrtce: GIBANJE, DRUŽBA, NARAVA, JEZIK, MATEMATIKA, UMETNOST (plesna, glasbena, likovna, gledališče) ter Zgodovina sodobne plesne umetnosti. V učbeniku so opisani praktični primeri za izvedbo plesnega ustvarjanja v kombinaciji z vsakim od naštetih področij. Dodano je tudi poglavje METODIKA.

Učbenik Plesna umetnost sta spisali …
Ples je vseobsegajoča samostojna umetnost, ki se hkrati dotika vseh naštetih področij, jih dopolnjuje, se z njimi prepleta, pri njih pa išče tudi navdih. Da bi to opazili v opisanih vsebinah in lažje razumeli širino plesa, je vsako poglavje v knjigi označeno z naslovno ikono (na primer: gibanje) in z naborom ikon, ki označujejo, v katera področja posegamo (na primer: jezik, narava).
… mati in hči Vilma in Urša Rupnik. (foto: Egon Kaše)
Učbenik je namenjen predvsem začetnemu opismenjevanju za tiste, ki se z ustvarjalnim plesom srečajo prvič ne glede na to, koliko so stari. Iz njega se lahko česa novega naučijo tudi osnovnošolci v višjih razredih pri izbirnem predmetu plesna vzgoja, učitelji razrednega pouka, plesnih krožkov, sodobnega plesa v glasbenih šolah ali v zasebnih plesnih šolah ter vzgojiteljice v vrtcih, saj je znanje prenosljivo tudi na predšolske otroke. Ples je intuitivna, čustvena gibalna dejavnost. Da bi jo doživeli, moramo opisane vaje in vsebine preizkusiti praktično.
Strokovno znanje pa je miselni proces, intelektualno delo in se ga je treba skozi vaje osnovne plesne tehnike, naloge za plesno izražanje, vsebine za plesno ustvarjanje postopno naučiti. Umetniški ples zahteva celega človeka tukaj in zdaj, in temu so kos le nekateri. Vsem pa naj bo ustvarjalni proces v plesu zanimiva, sproščujoča dejavnost. Obsega 116 barvnih strani, naročite ga lahko pri Tehniški založbi Slovenije narocila@tzs.si. Cena je 18,30 evra (sta sporočili za naš portal avtorici učbenika Vilma Rupnik, pedagoginja s tridesetletnimi izkušnjami v plesu, in njena hči Urša Rupnik, priznana koreografinja, pedagoginja in plesalka. Pozdravljamo še eno plesno knjigo in ploskamo.)
… (foto: Andrej Zupančič)
View Gallery 5 Photos