Magister Blaž Bertoncelj. Od argentinskega tanga do novih medijev

Glavna tematika moje magistrske naloge so novi pristopi pri oblikovanju uprizoritvenega prostora za ples. V prvem delu, ki ga imenujem "na stičišču najstarejšega in najnovejših medijev", sem povezoval teorijo novih medijev z nevrološkimi raziskavami. Namen tega dela naloge je raziskati skupne imenovalce delovanja človeka kot najstarejšega medija in novih medijev ter percepcije gledalca kot končnega uporabnika uprizoritvenega dela, se pravi, da je stičišče mišljeno kot percepcija uporabnika. V drugem delu, ki ga imenujem "taksonomija okolja uprizoritvenega prostora", sem preko razvrstitve umetnostnih prostorov v smeri od klasičnega do futurističnega predstavil zgodovinske okvire in prakse, ki so vplivale na oblikovanje uprizoritvenega prostora za ples. Predstavil sem tudi sodobne umetniške prakse oblikovanja uprizoritvenega prostora ter nakazal smernice verjetnega razvoja v bližnji prihodnosti.

Za delitev magistrske naloge na dva dela sem se odločil zaradi različnosti obravnavane tematike, ki pa je hkrati povezana, saj razumevanje prve tematike omogoča optimalnejše strategije implementacije novih medijev v sodobni plesni uprizoritveni prostor. V prilogi sem tudi prestavil primer uporabe opisane teorije v projektu "Othello – Shakespeare in Tango" producenta Zavoda BA v koprodukciji z Zavodom En Knap in Visoko šolo za umetnost Univerze v Novi Gorici. Čeprav je to moj avtorski projekt – v njem sodelujem kot režiser, scenarist, koreograf in plesalec, je delo na tako obširnem projektu skupinsko in ga težko opravičujem samo kot moje avtorsko delo. (je zapisal v magistrski nalogi "Integracija novih medijev in tehnologij v plesno uprizoritveno umetnost" in jo 16. februarja 2015 uspešno zagovarjal plesalec argentinskega tanga Blaž Bertoncelj. Nalogo je napisal pod mentorstvom doc. dr. Petra Purga na Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici.)