Drago Šulek. Odločen ne destruktivnim metodam Iniciativnega odbora za spremembe

Predsednik Plesne zveze Slovenije Drago Šulek je postal tudi častni predsednik Plesne zveze.

Članice Plesne zveze Slovenije so ob 55-odstotni prisotnosti na svoji izredni skupščini, dne 5.3.2015, soglasno potrdile spremembe svojega statuta, katerih glavnina je bila sprejeta že na redni skupščini Zveze v marcu 2013. Pot do te odločitve je bila kar dolga – trajala je dve leti in terjala kar 4 sklice skupščine zaradi vseh proceduralnih zapletov, do katerih je prišlo potem, ko je za registracijo pristojna Upravna enota Ljubljana presodila, da nekaj sklepov, ki jih je takrat skupščina sprejela, ni skladnih z veljavnim Zakonom o društvih in zahtevala, da naj Zveza te člene ustrezno popravi.

Po besedah predsednika Plesne zveze Slovenije “oporečnika” Branko Padjan in …
Zasluge za zaplete pri tako preprosti nalogi, kot je bila izpolnitev zahtev upravnega organa, ima samooklicani Iniciativni odbor za spremembe v PZS, katerega jedro tvorijo zastopniki in privrženci 6 od skupno 80 članic PZS. Idejni vodja iniciativnega odbora je gospod Smiljan Mekicar, ki je na omenjeni redni skupščini marca 2013 kandidiral za predsednika PZS, pa s svojo kandidaturo ni uspel. Gospod Mekicar ni zastopnik nobene od članic PZS, na skupščinah se pojavlja kot pooblaščenec različnih članic. Najbolj vneto ga podpirata vsem članicam PZS znana "oporečnika": gospod Branko Padjan, zakoniti zastopnik dveh članic (PD Rolly iz Maribora in DPD Rolly iz Rogaške Slatine) in gospod Dušan Vodlan, ki se pojavlja kot pooblaščenec PK Lukec iz Krškega.    
Članice Iniciativnega odbora sicer v gospodu Mekicarju naivno vidijo osebo, ki naj bi jim pomagala v statut vključiti 2 njihovi zahtevi:
1. izločitev združenj plesnih strokovnjakov (plesnih vaditeljev, učiteljev, trenerjev in sodnikov) iz PZS in
2. glasovalne pravice po načelu »ena članica en glas«v skupščini PZS namesto obstoječega, že 20 let delujočega sistema, ki temelji na načelu en glas v zboru sekcije in po en glas v skupščini PZS za aktivno delovanje oziroma članstvo v vsaki od štirih sekcij PZS.
… Dušan Vodlan.
Gospoda Mekicarja pa pri blokiranju registracije sprememb statuta PZS vodijo povsem drugi interesi. Zanj je to sredstvo za odstranitev sedanjega predsednika, kar bi mu omogočilo ponovno kandidaturo za predsednika PZS. Navedena trditev temelji na dejstvu, da je g. Mekicar ob zavrnitvi registracije sprejetih sprememb statuta in ob vsaki neuspeli pritožbi na zavrnitev registracije javno pozival predsednika PZS k odstopu in članice PZS k prevratu, temelječem na neutemeljenih obtožbah na račun sedanjega vodstva in na demagoškem obljubljanju večje demokratičnosti in transparentnosti. Najnovejši tak poskus se je zgodil 2 dni pred zadnjo izredno skupščino z objavo javnega poziva z naslovom: "Stanje v Plesni zvezi Slovenije je na robu propada – zlorabe vodstva se nadaljujejo", ki je bil "transparentno" poln podtikanj in neresnic.
Smiljana Mekicarja pa menda vodijo demagoške obljube po večji demokraciji, če predsednik PZS ne bo več Drago Šulek.
Upor proti obstoječemu vodstvu v vsaki organizaciji, od društva do države, zlasti pa prizadevanja za spremembe, vsekakor pomenijo legitimno dejanje. V delujoči demokraciji mora tisti, ki želi spremembe uveljaviti, za svoje ideje pridobiti potrebno večino tistih, ki o spremembah odločajo. Vse druge metode, zlasti takšne, s kakršnimi smo bili soočeni v PZS, pa jasno kažejo, da omenjenemu iniciativnemu odboru ne gre za demokracijo, temveč za poskus prevlade manjšine nad večino, takšna prevlada pa je seveda mogoča samo kot diktatura. 
Odločitev, ki jo je skupščina soglasno sprejela, zato ni toliko pomembna zaradi samih sprememb statuta PZS – pomembna je zlasti zato, ker pomeni dragoceno zmago demokracije nad poskusi manjšine, da bi uspešno delujočo Plesno zvezo Slovenije podredila svojim ozkim interesom in uvedla diktaturo, temelječo na preizkušenih metodah diskreditacije nasprotnikov s podtikanji in neresnicami ter demagoškega obljubljanja svetle bodočnosti.
Udeležba večine glasov članic PZS na zadnji skupščini in njihova soglasna odločitev za spremembe statuta pomeni odločen NE destruktivnim metodam dela in pomeni dobro popotnico Plesni zvezi Slovenije za njen nadaljnji uspešen razvoj. (je za naš portal sporočil predsednik Plesne zveze Slovenije Drago Šulek, potem ko so se na četrtkovi izredni skupščini zbrale članice PZS in soglasno potrdile spremembe statuta ter se po Šulekovih besedah izrekle za demokracijo.)

View Gallery 4 Photos