Dogodki Ljubljana Festivala se selijo iz Križank. Gradbena dela prekinjena!

Leva desna, leva desna mariborskega baleta bo odplesana na Kongresnem trgu (foto: Tiberiu Marta)

V poletnem gledališču Križank potekajo gradbena dela rekonstrukcije in nadgradnje avditorija ter namestitve nove pomične strehe, ki jo je konec aprila 2016 uničil sneg. Izvajalec del je koprsko podjetje Makro 5 gradnje, investitorja projekta sta Mestna občina Ljubljana in javni zavod Festival Ljubljana.

Briljantina bo doživela premiero 22. 6. in ponovitve v Cankarjevem domu.
Izbrani izvajalci v Križankah izvajajo temeljito rekonstrukcijo projekcijskega objekta in orkestrskega prostora pod odrom s strojnico za hidravliko pomičnega odra in rezervnim električnim agregatom. Na obstoječih sistemih, napravah in objektih oziroma na delih opreme odrske tehnike, ki niso trajni sestavni deli objekta, pa so predvidena druga večja vzdrževalna dela. Prenova strehe bo zagotavljala boljšo manipulacijo prekritja z ustreznim elektronskim krmiljenjem in novimi pogoni.
Dance Amore pa si boste lahko ogledali na Kongresnem trgu. (foto: Tomaž Lanišek)
Dela v Križankah so doslej sicer potekala v skladu z načrti, vendar so v sklopu izvajanja arheološkega nadzora, ki ga je v svojem soglasju zahteval ZVKDS na gradbišču, najdeni arheološki ostanki, zaradi katerih je možen zamik del. Po prvih pogovorih s strokovnjaki s področja arheologije še ni natančno znano, kakšen bo ta časovni zamik. Izkop gradbene jame je začasno prekinjen in se bo nadaljeval po zaključku arheoloških izkopavanj.
Dogodki 66. Ljubljana Festivala, ki so bili načrtovani v Križankah, se bodo prestavili na Kongresni trg, v Cankarjev dom in Halo Tivoli. Muzikal Briljantina bo v Cankarjevem domu (prišlo je tudi do spremembe v datumu, predstave bodo na sporedu med 22. in 25. junijem), predstave Leva desna, Leva desna, Cvetje v jeseni, Dance Amore in Vesna pa na Kongresnem trgu. O nadaljnjem razvoju dogodkov vas bomo sproti obveščali. (so sporočili iz Ljubljana Festivala o prostorski selitvi programa letošnjega poletnega Ljubljana Festivala iz Križank na druge lokacije)