Cankarjev dom v prvem polletju 2019 z rekordnim obiskom. Tudi plesnih predstav!

Baletnik S. Polunin je pripomogel k rekordnemu obisku, saj je trikrat razprodal Gallusovo dvorano.

Cankarjev dom je v prvem polletju 2019 tako programsko kot poslovno presegel zastavljene cilje. Na področju kulturno-umetniškega programa je bilo izvedenih 523 prireditev, od tega 394 različnih. Prireditve kulturno-umetniškega programa je obiskalo 211.066 obiskovalcev, kar je 19.436 več kot ob istem času leta 2018 (statistika ne vključuje tistih, ki so obiskali Cankarjev dom brez vstopnic; na primer brezplačne razstave ipd.). Skupno pa je bilo v prvi polovici leta 2019 v Cankarjevem domu na kulturno-umetniških in kongresno-komercialnih prireditvah kar 34.420 obiskovalcev več kot leta 2018 v enakem obdobju.

Peer Gynt je bil del baletnega programa Maribor je naš.
Januar 2019 je zaznamoval tematski festival Maribor je naš, s katerim se je Cankarjev dom priključil obhajanju 100. obletnice profesionalnega delovanja SNG Maribor; gre za kulturni zavod, ki ima pomembne dosežke na področju baleta, opere in drame, pripravlja pa tudi vsakoletno Borštnikovo srečanje. Z junijskim odprtjem razstave Ideja – znanost in tehnologija antične Grčije pa je Cankarjev dom zajadrali v grško antiko in festival Na Olimpu.

Balet iz Marseilla (foto: Alwin Poiana)

Na področju resne glasbe, opere in baleta velja med vsebinami, ki jih je programsko zasnoval Cankarjev dom, izpostaviti gostovanje Slovaškega orkestra in zbora z Dvořakovo balado Mrtvaški ženin, ponovno postavitev dela Fauvel ’86 Lojzeta Lebiča v izvedbi APZ Tone Tomšič, odlično so bile obiskane glasbene matineje Glasbene mladine Slovenije in Glasbene mladine ljubljanske. Kakovost je odzvanjala tako v okviru koncertov Srebrnega kot Zlatega abonmaja (Camerata Salzburg, Dresdenska filharmonija, Filharmonični orkester iz Luksemburga s pianistko Yujo Wang).
Na baletnem področju je veliko pozornosti poželo gostovanje Sergeja Polunina, ki je prvič plesal v Sloveniji.
V okviru programa Druge glasbe so se tako na področju glasb sveta, jazza in drugih zvrsti glasbe zvrstili številni glasbeni presežki. Posebna pozornost je bila posvečena 60. Jazz festivalu Ljubljana, ki ga je zaznamovala svežina programa, vnovično sodelovanje z Johnom Zornom ter ustvarjalnost mladih slovenskih jazzistov.

Sergej Polunin (foto: Matevž Čebašek)
Raznovrstnost gledališko-plesnega programa je beležila visoko kakovost mednarodnih gostovanj v okviru abonmaja Veličastnih 7. Pri eni od najuspešnejših predstav abonmaja druge polovice sezone 2018/19 Pojavitev/Izginotje Emia Greca in Pietra C. Scholtna je Cankarjev dom sodeloval kot koproducent z Ballet de Marseille in ICK Amsterdam. Med največje dosežke sodelovanja z nevladnimi organizacijami gotovo sodi predstava De facto (sama s seboj), ki sta jo ustvarila Leja Jurišič in Milko Lazar.

De facto (foto: Petra Veber)

V okviru filmskega programa velja izpostaviti 21. mednarodni festival dokumentarnega filma s kakovostnim in angažiranim programom, na katerem je tričlanska mednarodna žirija prvo nagrado podelila madžarskemu filmu Zasužnjena ženska v režiji Bernadett TuzaRitter. Veliko odmevnost je dosegel tudi 13. mednarodni festival gorniškega filma, ki ga pripravljamo v koprodukciji z Društvom za gorsko kulturo, na katerem je slavil ameriški film Dawn Wall.
V okviru kulturno-vzgojnega programa do so bili uspešni vsi trije pomladanski festivali: 22. pripovedovalski festival, Kulturni bazar ter Transgeneracije 2019, humanistični program pa je s pomembnimi prireditvami reflektiral siceršnje programske vsebine, kot so Maribor je naš (pogovori Toneta Partljiča), razstavo Časopis, prvi odtis zgodovine, Festival na Olimpu. Presežen je bil tudi cikel Roboti spreminjajo svet, posvečen pomenu znanosti. Med številnimi dogodki, posvečenimi literaturi, je bilo v ospredju sodelovanje s festivalom Fabula 2019.
V Galeriji Cankarjevega doma so bile na ogled pomembne razstave, kot so Ivan Cankar in Evropa – Med Shakespearom in Kafko, 13. slovenski bienale ilustracije ter Ideja – Znanost in tehnologija antične Grčije. Zanimiv izbor fotografskih razstav je ponudila Mala galerija, z izjemnim obiskom sta se dokazali tudi razstavi Časopis, prvi odtis zgodovine (ob 60. obletnici časopisa Delo) in razstava 100 let slovenskega poklicnega baleta.

Razstava ob 100. obletnici baleta v Cankarjevem domu (foto: Mare Vavpotič)

Kongresno-komercialni program CD je izvedel 96 projektov (v enakem obdobju lani 73); prireditve tega programskega segmenta je obiskalo 53.578 obiskovalcev, medtem ko je bilo lani 14.984 obiskovalcev manj. Med številnimi dogodki kongresno-komercialnega programa je bilo največ strokovnih srečanj, simpozijev in konferenc s področja medicine, kar pomembno prispeva k razvoju slovenske znanosti in njeni mednarodni kontekstualizaciji.

Pogled na Cankarjev dom iz parka Sveta Evrope (foto: Matevž Čebašek)

V minulem polletnem obdobju je tudi Mestna občina Ljubljana intenzivno urejala okolico CD (Erjavčevo cesto), v prihodnosti pa tudi druge površine, ki mejijo na CD. (so se z rekordnim obiskom pohvalili iz Cankarjevega doma)

View Gallery 7 Photos