Branko Padjan. Trma se je izplačala. NPK preverjanje bo!

Preverjanje in potrjevanje bo – rok prijave 11. junij. Po tem ko sem trmasto vztrajal (pet let ) pri projektu nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) plesalec/plesalka in koreograf/koreografinja, je danes jasno, da preverjanje in potrjevanje bo v začetku julija. Gre za potrjevanja znanj, ki so jih kandidatji pridobili na kakršen koli način. Nad vsem skupaj bdi državni izpitni center. In certifikat je veljaven v celi EU. Vlogo za prijavo je moč poiskati na www.saltare.eu . Kaj več o NPK ju pa je možno prebrati na http://www.nrpslo.org
Do danes se je prijavilo dovolj kandidatov in pa tudi komisija je izbrana in izobražena za tovrstna potrjevanja. Upam, da nam bo v prihodnje uspelo sestaviti komisijo tudi za balet in da bomo lahko izvajali tudi tovrstno preverjanje.V kolikor kandidati uspejo zadovoljiti vstopne pogoje in opravijo potrjevanje, se jim prizna nivo znanja 6. Stopnje v okviru NKP-ja. Na tovrstno preverjanje in pridobitev certifikata se lahko prijavijo tudi tujci. Tovrstna potrjevanja načrtujemo v bodoče dvakrat letno. (je za naš portal sporočil Branko Padjan, lastnik Plesne šole Rolly in NPK svetovalec)