Boris Prokofjev. Poteze Mimi Marčac Mirčeta me presenečajo.

Boris Prokofjev pojasnjuje dogajanja na Urška d.o.o.

Objavljamo odgovore in pojasnila Borisa Prokofjeva, direktorja Party-Pro d.o.o., ki sem ga prosila za odgovore na naslednja vprašanja:
Kako komentiraš dejstvo, da je Mimi dobila v najem blagovne znamke in prostor?
Se ti zdi njena ponujena višina visoka/previsoka glede na to, da si ti ponudil 7x manj za prostor in še mnogo manj za blagovne znamke?
Kako komentiraš, da te je na vrat na nos zapustila ekipa športnih plesalcev?
Kako boš zapolnil to vrzel, če jo sploh boš?
Kaj boš storil z Maturantsko parado glede na to, da za zdaj ni več tvoja blagovna znamka?
Zakaj sodeluješ z Glabo d.o.o. ?
Kdaj mi boš povedal vso resnico o Tomažu Ambrožu?
Odgovore objavljam v celoti, nelektorirane s prilogami, in sicer zapisnik skupščine stare Urške, z dne 23. 03. 2015 in sklep Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, z dne 18. 06. 2015, ki mi jih je posredoval Boris Prokofjev: "Barbra, pozdravljena, zahvaljujem se ti za posredovana vprašanja. Hkrati te moram opozoriti, da vsebuje tvoj prispevek, z dne 04.09.2015, več neresnic. Glede na vsebino prispevka in na v njem zapisano, ki je meni in moji družbi v izrazito škodo, ter upoštevaje dejstvo, da si se name obrnila s pozivom na odgovor šele po objavi prispevka, ugotavljam, da tvoje poročanje nasprotuje Kodeksu novinarjev Slovenije (najmanj 3., 5. in 7. členu). Ne glede na navedeno ti z veseljem odgovorim na zastavljena vprašanja v pričakovanju, da se boš v bodoče najprej obrnila name:
1) Po mojem vedenju Mimi Marčac Mirčeta ni pridobila v najem blagovnih znamk, saj bi morala za to v naprej plačati 240.000,00 EUR najemnine za blagovne znamke in 52.800,00 EUR DDV, skupaj 292.800,00 EUR. Po meni znanih podatkih najemnina ni bila poravnana.
2) Najprej bi te popravil, da nisem dal ponudbe za prostore. Prostori na Štihovi so namreč stari, zanemarjeni in neopremljeni, UrškaPro pa ima na Gospodarskem razstavišču sodobne in vrhunsko opremljene plesne dvorane. Prostori na Štihovi me torej ne zanimajo. Sam sem v tem poslu 25 let, tako da lahko trdim, da ga odlično poznam. Menim, da ponudba po višini ne preživi nikakršne poslovne kalkulacije, tako da se sprašujem, na kakšen način bo zbrala vsa sredstva za pol-letno delo – skupaj samo iz naslova najemnin za znamke in prostore 936.960,00 EUR, kar je, mimo grede, več, ko je znašal letni promet Urške.
3) Zaradi slabih preteklih izkušenj (podrobneje v priloženi zgodbi) s poslovanjem nekaterih partnerjev in trenerjev na stari Urški, kar vse je šlo v breme strank, sem se odločil, da bo Party-Pro s svojimi trenerji posloval povsem transparentno (izdajanje računov in plačevanje davkov) in na najvišjem profesionalnem nivoju. Zaradi tega so bile vsem trenerjem posredovane nove pogodbe za sodelovanje. Pogodbe jasno določajo obveznosti in delovni standard trenerjev. Trenerji, ki jih omenjaš, transparentnih pogodb niso želeli sprejeti, zaradi česar smo se razšli.
4) Trenutno je v plesni šoli UrškaPro skupno 32 zaposlenih in pogodbenih strokovnih sodelavcev. Gre za mlade in perspektivne plesne trenerje z več letnimi izkušnjami v športnem plesu – tudi večkratne svetovne prvake. Strokovni kader UrškePro se je z odhodom štirih, nekoliko starejših in prihodom novih mladih trenerjev, močno okrepil.
5) Party-Pro je imetnik lastnih blagovnih znamk in lastnih produktov, ki stojijo za temi blagovnimi znamkami. Party-Pro (in plesna šola UrškaPro) oglašuje in izvaja lastne produkte pod lastnimi blagovnimi znamkami. Nikdar nam ni bilo in nikdar nam ne bo v interesu oglaševati tuje blagovne znamke, zato tega ne počnemo in tega tudi v nadalje ne bomo počeli.
6) Vedno smo bili odprti in pripravljeni za poslovno sodelovanje s komerkoli, ki bi pripomogel k razvoju posla, posledično pa k nudenju najboljših storitev za naše stranke.
7) Ne gre za resnico samo o Tomažu Ambrožu, ampak gre za resnico o celotnem svetu bivše stare Urške. Zgodbo, ki vsebuje tudi odgovor na vprašanje, zakaj sem zadovoljen, da so stari kadri odšli iz moje družbe in zakaj način dela, kot ga poznajo, enostavno ni primeren, ti pošiljam spodaj. Vse trditve so preverljive, nekaj bistvenih dokumentov pa ti pošiljam že ob tem odgovoru.
Družba Urška, d.o.o., je imela pred smrtjo Tomaža Ambroža naslednjo družbeniško strukturo: Mimi Marčac Mirčeta je imela 10 % poslovni delež, Tomaž Ambrož je imel 71 % poslovni delež, jaz pa sem imel 19 % poslovni delež. Tomaž Ambrož je bil direktor družbe – torej tisti, ki je imel pooblastila za sklepanje poslov in podpisovanje pogodb. Mimi Marčac Mirčeta je bila pooblaščena za razpolaganje z denarjem Urške (podpisnik transakcij na banki). Jaz sem bil organizacijski vodja – skrbel sem za pridobivanje in operativno izvajanje poslov. Vse, kar se je dogajalo z denarjem družbe je šlo preko Tomaža Ambroža in Mimi Marčac Mirčete.

Zapisnik skupščine družbe Urška d.o.o. 23.3.2015 …


Po tragični smrti Tomaža Ambroža, dne 19.10.2014, družba več kot 3 mesce (do 27.01.2015) ni imela direktorja. Ni torej imela nikogar, ki bi zanjo lahko sklepal posle in izvajal pogodbe. Šele dne 27.01.2015 je bila sklicana skupščina družbe, kjer sem bil za direktorja družbe imenovan jaz. Tako sem ugotovil sledeče:
–    družba je imela na računu natančno 0,00 EUR denarja,
–    družba je imela ogromno neplačanih računov za nazaj, od leta 2013 dalje,
–    družba je jeseni 2014 pri Hypo banki vzela posojilo v višini 275.000,00 EUR, ki naj bi bilo namenjeno prenovi prostorov na Štihovi (prenova klimatskih naprav in prezračevanja), na tej podlagi je bil denar prejet s strani banke, nikdar pa se prenova ni začela in izvedla. Prostori zato propadajo,
–    družba ni imela nikakršnega poslovanja (dejavnosti in prihodkov).
Takšno stanje ni bilo logično, glede na dobro poslovanje družbe v preteklih obdobjih, zato sem kot direktor preveril, kaj se je z denarjem zgodilo. Ugotovil sem sledeče (vse navedeno potrjujejo listine, ki so bile že posredovane stečajni upraviteljici in policiji):
–    glede na izstavljene račune strankam je obstajal gotovinski manjko v višini več kot 160.000,00 EUR – denar nikdar ni prišel na račun družbe, in to v obdobju do dne 19.10.2014 – za ta del sredstev sem nemudoma podal prijavo policiji. V tem času je bil direktor Tomaž Ambrož, na TRR pa je bila pooblaščena tudi Mimi Marčac Mirčeta,
–    od dne 19.10.2014 je bila edina pooblaščena na TRR družbe Mimi Marčac Mirčeta. Na dan 19.10.2014 je bilo stanje na računu družbe 36.900,00 EUR. Dne 27.01.2015, ko sem družbo kot direktor prevzel sam, je bilo stanje na računu družbe 0,00 EUR, obstajali pa so neplačani računi dobaviteljem in sodelavcem od leta 2013 dalje;
–    od kredita, ki je bil za namen popravila prostorov na Štihovi vzet pri Hypo banki (275.000,00 EUR), je družba 60.000,00 EUR nakazala neposredno na osebni TRR Sabine Žabjek in 55.000,00 EUR + 25.000,00 EUR na osebni TRR Tomaža Ambroža.
Skupno je bila družba v času 01.09.2014 do 27.01.2015 oškodovana za najmanj 311.900 EUR, in to v obdobju, ko je bil direktor družbe Tomaž Ambrož, na TRR družbe pa je bila pooblaščena tudi Mimi Marčac Mirčeta. Kot direktor sem Sabino Žabjek in Mimi Marčac Mirčeta večkrat pozval, naj obrazložita, kam je šel ves denar, pa nikakršnega odgovora nisem prejel. Prav tako nisem nikdar prejel pogodb, ki bi bile podlaga za manjko denarja.
Zapisnik zavržene kazenske ovadbe proti Sabini Žabjek in njenemu bratu Gregorju Žabjeku, ki jo je podal v imenu družbe Urška d.o.o. Boris Prokofjev.

Izginotje denarja je preiskovala policija. Državno tožilstvo je dne 18.06.2015 postopek zaključilo z obrazložitvijo: "Ugotovljeno je bilo tudi, da si je gotovino najverjetneje prisvojil Tomaž Ambrož, ki pa je od 19.10.2014 pokojni, zaradi česar kazenski pregon zoper umrlega ni mogoč". Denar seveda nekje obstaja. Kje, in koliko ga je, pa bo ugotavljala stečajna upraviteljica.
Tako izropana družba ni imela nikakršnih možnosti, da bi na trgu preživela. Zato sem se iz nje umaknil. Obveznosti družbe do dobaviteljev, ki so za nas opravljali delo, pa v času, ko sta bila na računu družbe pooblaščena Tomaž Ambrož in Mimi Marčac Mirčeta, niso bili plačani, pa sem v celoti poplačal iz lastnih sredstev, ki jih verjetno nikdar ne bom dobil nazaj.
Družba Urška je bila uničena s strani tretjih oseb, ki so jo smatrale za lasten bankomat. Uničena je bila že v letu 2014. Zato smo družbeniki sklenili, da se njeno premoženje likvidira (zapisnik iz skupščine, z dne 23.03.2015). Zato me poteze Mimi Marčac Mirčeta še toliko bolj presenečajo.
Poročilo poslovodstva o finančnem stanju ter o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe Urška, d.o.o., z dne 05.08.2015, je pri meni na vpogled.
Za vsa dodatna pojasnila, tako v zvezi s poslovanjem stare družbe kot v zvezi s poslovanjem moje družbe Pary-Pro, sem ti seveda na voljo. Hkrati pa te prosim in pozivam, da v nadalje nikdar več ne objavljaš škodljivih, nepreverjenih informacij o moji družbi, ker bom v nasprotnem primeru prisiljen takšna ravnanja preprečiti. Lep pozdrav, Boris Prokofjev"          

View Gallery 8 Photos