Poletni plesni Zagreb. Disciplina in velike pohvale za slovenske plesalce.

Prva polovica šolskih počitnic se je že prevesila v zaključno fazo, ko se je v dvoranah Plesnega centra Zagreb na Ilici 10 končal tudi letošnji baletni seminar Summer Ballet Zagreb 2016. Dve baletni dvorani z drogovi, manjša in bleščeče bela za vadbo na baletni copatah , t. i. špicah, in ona velika, ki sprejme največ 40 baletnikov, razvrščenih vzdolž premičnih drogov, med njimi pa le še toliko prostora, da vmes lahko stopi, spodbudi ali tudi kaj popravi učitelj, vodja in pobudnik tega baletnega poletnega seminarja Aleksandr Lukjanov. Letos je bilo 80 tečajnikov ali celo nekaj več, večinoma so vsi bili vključeni v celotni dvotedenski program seminarja (od 18. do 30. 7.), nekaj pa jih je bilo prijavljenih tudi na enotedenski seminar, tako da so se po prvem tednu poslovili in so se novi že pridružili zadnjemu tednu. Med temi, ki so seminar zapustili ob koncu prvega tedna, je bila tudi naša Lana Voljč, zadnji teden pa prispela Lara Ekar Grlj, ki je bila že del lanske učne ekipe, prav tako kot Jan Trninič.

Glavni organizator in baletni pedagog Aleksandr Lukjanov …
Prijav za letošnji seminar je bilo kar precej, tako da so morali narediti selekcijo, prednost so še vedno imeli domačini. Tečajniki so bili razvrščeni v dve skupini, v skupino junior ali učencev baletnih šol do 14. leta starosti, in senior – dijaki baletnih konservatorijev ali celo že profesionalni baletni plesalci. Prišli so z vseh vetrov sveta, iz Hrvaške, Avstrije, Latvije, Italije, Makedonije, Nemčije, Švice, Kanade, ZDA, Južne Koreje …
… Jan Trninič …
Iz Slovenije so poleg Lare in Jana dvotedenskemu seminarju prisostvovali še Neža Rus, Antoneta Turk, Nina Bačani in junior Miha Florjanc Lukan. Juniorji so začeli pouk že ob jutranji osmi uri, po poldrugi uri baletne vadbe so dekleta nadaljevala na špicah, tista, ki so to že lahko, preostala pa imela dobro predpripravo za tehniko špic, čeprav z vadbo na polprstih. Potem je sledila ura sodobne plesne tehnike – contemporary dance, kjer so se vsi skupaj soočali še z improvizacijo in se sproščali v vadbenih dihalnih ter talnih oblikah pod vodstvom učitelja Svena Coponyja. Njihov program se je končal malo čez poldne, vendar ne za našega Miho, ki je svoj plesni pouk nadgrajeval še v contemporary tehnikah za seniorje, ki jih je tudi vodil učitelj Sven. Vaje ob baletnem drogu in na špicah sta največkrat izmenjaje vodili balerini ter zahtevni pedagoginji Olga Carmon in Natalia Horsnell, na začetku se je v uk mladih plesalcev vključil še Aleksandr, ki meni, da je za baletnega plesalca dobro slediti različnim učiteljem.
… Miha Florjanc Lukan …
Temperamentna učiteljica Olga je del baletnega učnega programa posvetila še karakternim plesom, ki jih je imela vedno nadvse rada, kot je dejala, in ki tudi pripomorejo k baletni prezenci, izražanju, gibalni lahkosti, ritmu in čutenju glasbe, saj so to veseli in poskočni ritmi ter plesi, ki izhajajo iz  folklore različnih narodov.
…pedagoginja Natalia Horsnell …
Seniorji so začeli že ob pol desetih in vse do 15. ure so potekali njihovi intenzivni programi. Najprej tehnika baletne vadbe ob drogu in na sredini pod burnim očesom pedagoga Lukjanova, potem vadba in solistične variacije na špicah, ki sta jih vodili obe baletni pedagoginji,  Olga in Natalia, tudi množico plesalk razdelili na dve skupini ter uvajali v solistične baletne variacije. Medtem ko so se plesalke urile v ravnotežjih in piruetah na vrhovih baletnih copat, so se štirje fantje iz starejše skupine preizkušali v skokovitih višinah, obratih in klasičnih variacijah pod vodstvom Aleksandra Lukjanova. Da za balet potrebuješ matematično logiko, je večkrat glasno komentiral Lukjanov, za skoke in torzije pa razmislek o telesni inerciji, da bi v pravem trenutku lahko  pristal na želeni poziciji in na začetek novega koraka. Ni kaj, matematika in fizika prideta očitno prav tudi pri plesu.
… Nina Bačani …
Prispela sem 28. julija in ravno še ujela vadbo plesnih parov, ko se dekleta postavljajo na špice in so jih partnerji skušali čim bolje zavrteti, ura je potekala pod vodstvom Svena Coponyja. To, kar se na odru pri duetih zdi lahkotno in lepo, se pri začetni vadbi kar zatika, se lovijo skupna ravnotežja, pri dvigih pa še pravi trenutek usklajenega vzgona. V starejši skupini so bili le štirje plesalci, tako da je na pomoč pri teh urah vadbe prišel še Miha in še kdo iz sodobnih voda.
… pedagoginja Olga Carmon …
Za vse naše baletne predstavnike na tem poletnem seminarju so se večkrat slišale same pohvale, ne le zavoljo dobre postavitve in izvedbe, temveč tudi zavoljo vloženega truda ter resnega pristopa k vadbi. Poleg Jana in Lare, ki sta bila na seminarju v Zagrebu tudi lani, sem opazila kar nekaj znanih obrazov še iz prejšnjih dveh seminarskih poletji, predvsem je bil viden izreden napredek v vadbenih izvedbah glede na minulo leto tudi pri Janu in Lari. Jan je že končal prvi letnik Konservatorija za glasbo in balet Maribor, letos je bil v Zagrebu kar v ospredju moške skupine. Antoneta in Nina sta tudi končali prvi letnik KGB Maribor, medtem ko se Lara to šolsko leto usmerja k zaključnemu zrelostnemu izpitu, k baletni maturi na KGB Ljubljana. Lara ima za seboj že gimnazijsko maturo na gimnaziji v Kranju in je že vpisana na filozofsko fakulteto v Ljubljani. Miha prihaja iz PŠ Kazina, kjer pleše in hkrati tekmuje v svoji starostni skupini. Dve leti pa se izpopolnjuje v klasičnem baletu, ki ga za plesalce Kazine vodi Claudia Sovre, nekdanja članica ljubljanskega in zagrebškega baleta, sicer pedagoginja in koreografinja Mladega slovenskega baleta, tudi asistentka koreografov SNG Opera in balet Ljubljana.
… Neža Rus …
Letos je baletno šolanje na KGBL končala Neža Rus, dejala pa, da se je vpisala na fakulteto za novinarstvo, se je pač tako odločila, ko ni veliko možnosti za baletno kariero. "No, pa bodo lahko tudi baletniki prišli do svojega baletnega novinarja, mogoče tudi kritika!" sem mimogrede dejala. Nasmejala se je, sicer pa se bo v novi sezoni poskusila priključiti vadbenim uram ljubljanskega baleta, tudi se udeležiti kakšne avdicije, po zaključku seminarja v Zagrebu pa je takoj odvihrala v Piran na baletni seminar in k vadbi Mladega slovenskega baleta. Na vajah je Neža s svojo prezentno baletno držo (épaulements) in dobro izvedbo kar vabila poglede, sicer si tudi preostala naša dekleta zaslužijo pohvalo za izvedbo zelo zahtevnega in premišljenega klasičnega programa, ki ga je za seminar pripravil Aleksandr Lukjanov. 
… Ingrid Tušar …
Poleg Jana, ki je izstopal v moški baletni konkurenci, je med ženskami bila to balerina iz Južne Koreje, štiriindvajsetletna KjungKa Kwak, ki je plesala že v Universal Ballet Company, trenutno pa si išče nove baletne izzive. Iz Avstrije je prispela petnajstletna Olivia Parapot, tudi ena med izstopajočimi tečajnicami, ki obiskuje baletno šolo na Dunaju in se še dodatno izobražuje na zasebnih urah. Znova je k seminarju pristopila Splitčanka Gita Šaravanja, ki je sodelovala že na poletnem baletnem seminarju v Dubrovniku, v klasičnem baletu se je doslej  izobraževala v Baletnem studiu v Splitu, na seminarjih in zasebnih urah, v novem šolskem letu pa svoje baletno učenje nadaljuje v prvem letniku KGB Maribor. Tako kot lani si je za svojo simpatično baletno izvedbo zaslužil posebno pohvalo enajstletni deček Krešo iz Zagreba, in ni bilo trenutka, da si ne bi zapomnil poteka vaj ali da ne bi skoncentrirano sledil navodilom učiteljev.
… Gita Šaravanja …
Da je zadnji dan izzvenel docela kot poseben dogodek, so poskrbeli vsi nastopajoči pa tudi starši, ki so prisostvovali zaključnem programu in odprtim vajam, in to od osme ure pa vse do 14.30. Vladala je izredna delovna disciplina, tudi če je bil kdo dan prej že utrujen, je tega zadnjega dne presegel samega sebe, ko ni bilo ne napak ne zaskrbljenih obrazov in se je plesalo kot na pravem odru. Vrstni red predstavitev je potekal tako kot po urniku, malce skrajšan, vendar vedno znova dopolnjen z novimi elementi in baletnimi povezavami. Juniorji so navdušili v skupinskih baletnih variacijah, namenjenih učnemu programu, še posebej v plesni razigranosti karakternih plesov: stiliziranem ruskem  plesu in madžarskem čardašu ter bolj folklorno obarvanem in živahnem aragon plesu, plesno povorko pa sta vzorno vodila Krešo in Miha.
Štirje plesalci, seniorji, so zaplesali variacije iz baleta Gusar, kjer je večji del programa strnjeno in poletno zavel Jan Trninič. Variacije  angleške verzije baleta Hrestač ali Božična zgodba in iz baleta  Bajadera je zaplesala skupina seniork pod vodstvom Natalie Horsnell, med njimi pa tudi Lara E. Grlj. Druga skupina pod vodstvom Olge Carmon se je poglabljala v solistične variacije baleta Gusar, z njimi tudi  Antoneta, Nina in Neža. Zaradi številčnosti ženskih plesalk so solistične variacije potekale v manjših skupinah po štiri do pet. Sodobne koreografije in vmesne improvizacije, ki jih je postavil Sven Copony, so se izvajale tudi po štiri v skupini, začenjale pa se v skupni kontaktni točki. Nato se je ples širil po prostoru v kombinacijah različnih korakov in talnih oblik, tudi v poskokih ter dvigih, in se razpršil po celotni plesni ploskvi, da bi se ob koncu vsi štirje znova zbrali v začetni poziciji. Tako je vsak med njimi prišel do izraza, lahko so se med seboj začutili, tudi gibalno samostojno zaživeli v prostoru. In plesalci so bili spet bili v ospredju, vsekakor Jan s svojimi letečimi atrakcijami, tudi Miha, ko se je našel v svojem plesnem mediju, ter Neža, pri kateri je v ospredje prišlo znanje sodobne tehnike, pridobljeno na urah in ob nastopih KGBL. Znova pa je tako kot lani sodobni koreografiji dodala svoj ustvarjalni navdih Kanadčanka Paola Bergeron, ki že od samega začetka, od Dubrovnika 2014, že tretjič sledi baletnemu poletju pod vodstvom Aleksandra Lukjanova.
… (foto: Maja Lukjanov)
Glede na izredno zanimanje za baletni seminar Summer Ballet računajo na povečanje števila tečajnikov, kar lahko v danih pogojih pomeni še večjo selekcijo ali pa iskanje novih večjih prostorov, mogoče celo v Ljubljani, pač tam, kjer so na voljo velike dvorane in vsa potrebna podpora za dvotedenski mednarodni baletni seminar. In kot kaže, še vedno velja, da dober glas seže v deveto vas.

View Gallery 12 Photos