Plesno zvezo Slovenije je treba sesuti in jo postaviti na novo!

Dušan Vodlan se je odločil za akcijo. Mu bodo sledili ali bo ostal osamljeni plesni jezdec?

Dušan Vodlan je tudi član izvršnega odbora sekcije za standardne in latinskoameriške plese in meni, da se v zadnjem času dogaja vse preveč nepravilnosti, za katere je posledično kriva Plesna zveza Slovenije. Z odprtim pismom poziva vse, ki vam ni vseeno, kaj se dogaja in kakšna bo prihodnost slovenskega plesa, da mu sporočite konkretne pripombe in predloge k izboljšanju delovanja krovne plesne organizacije v Sloveniji. Plesna zveza Slovenije namreč postaja vse bolj finančni poligon za dober zaslužek posameznikom in nekaterim plesnim šolam. V minulem letu je na primer Rudi Kocbek, predsednik PK Pingi International zaračunal Plesni zvezi za najem in postavitev stolov, miz in parketa za svetovno prvenstvo v latinskoameriških plesih v Mariboru nekaj čez 11.000 evrov. Ali pa Zoran Kljun, ki oddaja prostor svoje plesne šole Bolero, in je lani zaslužil okoli 17.000 evrov. Še najmanj je potegnil predsednik Plesne zveze Drago Šulek, ki je za svoje delo prejel skromnih 111 evrov.  Informacije po mariborskih kuloarjih pa prišepetavajo, da je predsednik "dobro potegnil s prenočišči plesalcem na lanskem svetovnem prvenstvu".

Rudi Kocbek in Drago Šulek sta uigrani tandem, ki narekuje finančni tempo Plesne zveze Slovenije.
Sicer pa si preberite odprto pismo Dušana Vodlana in po svojih močeh prispevajte k spremembam.

"Ker se v zadnjih dvajsetih letih ni nič obrnilo na bolje, sem se odločil, da poskušam nekaterim ljudem v zvezi odpreti oči, saj v nasprotnem primeru pričakujem sesutje sistema. Že pred dobrimi dvanajstimi leti sem z dopisom na sedmih straneh ga. Meti Zagorc nakazal današnje stanje. Seveda so se vsi po stari navadi posmihali in si še naprej gojili le lastne vrtičke. Zadeve, ki se dogajajo zadnje čase in sem jim bil tudi priča na zadnjem DP v modernih tekmovalnih plesih v Krškem in na zadnjem IDSF tekmovanju v naši organizaciji, ne obetajo nič dobrega. Zadnji alarm so razni izpadi naših dobrih tekmovalcev, neprimerno obnašanje trenerjev in sodnikov ter neprimerni izpadi nekaterih staršev, katere so na to prisilili na tak ali drugačen način ne dovolj izobraženi in nekulturni trenerji in sodniki. Zato bom v naslednjih dneh poskušal z mojimi odprtimi izhodišči pripraviti dobro misleče ljudi do sprememb znotraj PZS. Vse, ki vam ni vseeno, kaj se bo v naslednjih letih zgodilo s športnim plesom v Sloveniji, prosim za konstruktivno sodelovanje. Moja razmišljanja so odprta za vse, ki se na kakršen koli način ukvarjate s plesom in želite plesu vse dobro. Predvsem vabim k sodelovanju vse dobronamerne starše, saj ste vi gonilna sila plesa v Sloveniji. Brez vas ne bi bilo klubov, brez klubov ni PZS. Vse dobronamerne pripombe in pobude bom temeljito obdelal in jih tudi upošteval pri nadaljnjem razvoju izhodišč za spremembe.
POMEMBNO JE KAJ PRISPEVAŠ IN NE KAJ IMAŠ
Pri postavljanju nove strategije razvoja športnega plesa oziroma Plesne zveze Slovenije mora biti pomembno predvsem, kaj posameznik prispeva k skupnemu cilju. Žal je v zadnjem obdobju delovanja PZS prevladala miselnost »kaj bom od tega imel jaz ali moj klub« in ne »kaj bo to dobrega prineslo zvezi kot celoti«. Mislim, da je tako miselnost treba kategorično zavrniti, če želimo športnemu plesu več uspeha in boljše čase.
PZS se mora truditi, da daje podporo vsem svojim sekcijam enakovredno in da čim bolje sodeluje z vsemi svojimi podporniki. Še naprej mora delovati v tej smeri, da tudi športni ples čim bolj prispeva k ugledu Slovenije v svetu. Zato izredno cenim zagon nekaterih ljudi v zvezi, ki se trudijo po svojih najboljših močeh.
A če želimo za naše najpomembnejše funkcije (predsednik, direktor, športni direktor, direktor reprezentanc,….) pridobiti ljudi iz gospodarstva, kar je po mojem mnenju nujno, bomo morali začeti z reformo določenih segmentov zveze.
V prvi fazi bodo najpomembnejša področja:
–    izboljšanje prepoznavnosti in večja popularizacija športnega plesa (ne zgolj tekmovalnega, ampak tudi rekreativnega)
–    pogostejše pojavljanje vseh sekcij in kategorij (tudi mlajših) v medijih
–    reforma sojenja, ki bo prinesla bolj objektivne rezultate končnih uvrstitev in posodobitev izračuna rezultatov z dlančniki
–    striktna ločitev plesnih šol kot gospodarskih družb oziroma samostojnih podjetnikov od plesnih klubov, ki so organizirani po Zakonu o društvih in so člani PZS
–    ločitev trenerske in sodniške organizacije v dve povsem avtonomni organizaciji s svojim članstvom
–    sprostitev kriterijev za opravljanje sodniških in vaditeljskih izpitov in reorganizacija izobraževalnega sistema s ciljem povečanja števila strokovno usposobljenih sodnikov in vaditeljev
–    priprava organizacijske sheme (sheme delovanja) PZS, kot tudi priprava takih shem znotraj posameznih sekcij
–    postavitev delovanja plesne zveze kot institucije
–    uvedba rekreativnega tekmovalnega sistema za vse starostne kategorije

To je le nekaj izhodišč, o katerih se moramo v prihodnosti pogovarjati, če želimo pridobiti ljudi, ki bodo pripravljeni plesni voz potegniti naprej v boljše čase.
Moramo se zavedati, da ti ljudje ne bodo želeli delovati na takšnih osnovah, kot so danes, in v to celo vlagati svoj čas ter denar. Brez prepotrebnih omenjenih sprememb oziroma reform in spoštovanja sprejetih pravil in ostalih zadev, ki naj točno določajo kompetence in odgovornost posameznikov, bomo ljudi iz gospodarstva težko prepričali, da se lotijo trdega dela. Prav tako bo treba razmišljati o kodeksu delovanja, ki ga bomo morali vsi spoštovati, ne pa, da je to le beseda na papirju, posameznik pa lahko v vsakem trenutku deluje po svoje in za sebe.
O ljudeh, ki so v preteklih letih delovali na posameznih odgovornih mestih, ne želim reči nič slabega. Zato, da je slovenski športni ples tako uspešen, so (smo) zaslužni vsi, a je na žalost zaradi neprimernega odnosa nekaterih v zatonu.
Ti nekateri, so vrsto let zadeve krojili v svojo korist, zato je čas, da stopimo po novi poti in skupaj začrtamo pot do novih uspehov slovenskega športnega plesa. Med seboj se dobro poznamo in verjamem, da se lahko o pomembnih zadevah na ustrezen način pogovorimo.
Vsak posameznik mora sam pri sebi oblikovati določene vrednote in se po njih ravnati. O drugih govoriti je veliko lažje kot o sebi, saj še vedno velja naslednje: da premagaš nasprotnika, moraš biti močan, da premagaš samega sebe, pa moraš poleg tega biti tudi neomajen. Zato pa je pomembno biti vztrajen in načelen pri izvajanju svojih idej, predlogov in pobud, kakor tudi odziven in dojemljiv za dobre pobude drugih. Zveza mora gledati predvsem na to, kaj kdo naredi za zvezo.
To mora biti ključen zasuk v miselnosti, pri katerem bomo morali biti zelo dosledni. Gre torej za to, kaj prispevaš in ne toliko za to, kaj imaš in kaj si, kot je bila dosedanja praksa.
Kar naprej se govori o posameznikih, bodisi o njihovih krivdah, bodisi o njihovih zaslugah, premalo pa o zvezi kot instituciji, ki ni sama sebi namen. Kot taka mora biti svetel zgled za sodelovanje, od mladih kategorij naprej. Če tega ne bo, bo vsak še naprej skrbel samo zase, dokler bo pač šlo; ampak tako prav gotovo ne bo šlo več dolgo.

Ker sem v plesu že skoraj celotno življenje in ker je ples postal moj način življenja, bi si v tem trenutku kot član IO sekcije ST in LA zagotovo očital, če ne bi poskušal nekaterih stvari v našem plesu izboljšati. Kar je vsem, ki me poznajo, popolnoma jasno, saj nisem človek, ki bi nepravilnosti in krivice mirno in neprizadeto gledal."

Športni direktor in trener
PK Lukec Krško
Dušan Vodlan
dusan@lukec.net