Odlično! Akademija za ples znova odpira svoja vrata.

Produkcija Letališče napoveduje nov polet Akademije za ples. (Foto: AME)

Akademijo za ples je leta 2008 ustanovil pokojni Tomaž Ambrož in z njo uresničil svoje sanje, da plesalci, plesalke in vsi zainteresirani pridobijo visokošolsko izobrazbo na področju plesne umetnosti. S tem je pripomogel k zakonski ureditvi izobrazbe ter statusa poklica plesalcev in koreografov tudi v Sloveniji.

Podelitev diplom leta 2014.
Pod novim ustanoviteljstvom Alme Mater Europaea Akademija za ples v študijskem letu 2015/2016 znova razpisuje vpis v študijski program plesalec koreograf na štirih študijskih smereh: jazz ples, sodobni ples, standardni in latinskoameriški plesi ter družabni ples. Vpišejo se lahko tisti, ki so končali katerikoli štiriletni srednješolski program z uspešno opravljeno maturo, poklicno maturo ali zaključnim izpitom. Vse pogoje za vpis in dodatne informacije najdete na uradnem besedilu razpisa, objavljenem na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Razpis_2015/Dodiplomski/Zasebni/Razpis_2015_AP-popr.pdf
Nastop Nejka Levaka in Tjaše Predan na slavnosti akademije Alma Mater Europaea. (Foto: AME)
V drugem vpisnem roku se lahko zainteresirani študentje prijavijo do 5. septembra, v tretjem pa še med 1. in 8. oktobrom. Avdiciji oziroma preizkusa nadarjenosti bosta potekala v petek, 11. septembra, in v petek, 10. oktobra. Na avdicijo se prijavite prek spletne aplikacije na portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/
Med pedagogi bo tudi v. d. dekana Bor Sojar Voglar, ki je med preostalimi zvrstmi specialist tudi za ples s plesalci invalidi. (Foto: Žiga Zupančič)
"Študij na Akademiji za ples omogoča študentom – plesalcem pridobiti veljavno in priznano visokošolsko izobrazbo po 1. bolonjski stopnji. Z diplomo, ki jo pridobi plesalec po končanem študiju na Akademiji za ples, pridobi naziv diplomirani plesalec koreograf. Letos je bil izobraževalni program s strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu reakreditiran za naslednjih 7 let. Diplomant Akademije za ples lahko nadaljuje študij tudi na magistrskih programih na plesnih in drugih umetniških področjih doma in v tujini," je za naš portal komentiral Bor Sojar Voglar, višji predavatelj in v.d. dekana Akademije za ples.
Miha Krušič v pedagoškem elementu.
Poleg Bora pa med predavatelji najdete mnoga znana slovenska plesna imena, ki vas bodo prepričala k vpisu. Predavali bodo Nataša Ambrož, Vesna Bajić Stojiljković, Mojca Bandelj, Jurij Batagelj, Jagoda Batagelj, Blaž Bertoncelj, Matevž Česen, Vesna Geršak, Miha Krušič, mag. Martin Mele, Anja Möderndorfer, Andreja Podlogar, Iryna Stanković, Tomo Tololeski, Mojca Ussar, Rok Vevar, mag. Brina Vogelnik Saje in Branko Završan.
Rok Vevar je zakladnica teoretičnega plesnega znanja. (Foto: Nada Žgank)
Za pomoč pri prijavi in dodatne informacije glede študija pokličite na telefon 031 664 222, preglejte spletne strani Akademije: http://www.almamater.si/akademija-za-ples-c20 oziroma www.danceacademy.si ali pišite na info@danceacademy.si. Privoščite si študij plesa na domačih tleh!

View Gallery 6 Photos