Plesalci & igralci, pozor! Cankarjev dom vabi k sodelovanju

Cankarjev dom vabi nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa Cankarjevega doma v letu 2016. Prijave je potrebno oddati najpozneje do 30. aprila 2015 po elektronski pošti, odgovore o odločitvi bodo posredovali najpozneje do 10. maja 2015; prijavitelje izbranih projektov (ožji izbor) bodo povabili tudi na ustno predstavitev projektov.

V programu Cankarjevega doma se je zvrstilo mnogo znanih slovenskih plesnih in gibalnih imen. Maša Kagao Knez …
Z vabilom spodbujajo: umetniške dogodke na področju uprizoritvene umetnosti, ki vključuje različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti – (raziskovalne) gledališke predstave, sodobni ples, fizično gledališče itd.; intermedijske umetnosti in druge sodobne umetniške prakse, ki v izrazu novih možnosti segajo preko meja etabliranih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih medijev, segajo pa tudi na presečišče znanosti in umetnosti. To so lahko instalacije, performansi, intervencije v javnem prostoru z umetniškim sporočilom in angažmajem itd.; sodelovanja z različnimi festivali s področja uprizoritvenih umetnosti.
… Nastja Bremec in Michal Rynia …
Vabilo vključuje projekte za odraslo občinstvo, a tudi projekte za drugo in tretjo triado osnovnih šol. Tematika predstav ni določena, zato k sodelovanju vabijo ustvarjalce, ki se bodo soočali z najrazličnejšimi temami. Kljub temu pa bodo prednostno vzeli pod drobnogled projekte, ki se bodo vsebinsko povezovali z naslednjima temama: od januarja do junija 2016 bo program Cankarjevega doma posvečen Williamu Shakespearu, zato jih zanimajo projekti, pri katerih ne gre za inscenacije Shakespearovih dram, temveč za umetniško soočanje s shakespearjanskimi motivi: individualnost in samozaverovanost, vladanje – krog boja za oblast in padca z oblasti, ljubezen in ljubosumje, "nesojena ljubimca", mladost in starost, trdovratnost drugačnosti, zasanjana vzvišenost,  moč denarja, maščevanje, verska (ne)strpnost ipd.; od septembra do decembra 2016 pa bo programska rdeča nit v Cankarjevem domu "umetnost, znanost in tehnologija". Zanimajo jih zanimajo umetniški projekti, ki se dotikajo te teme (odkritelji, biografije slovenskih in drugih odkriteljev in izumiteljev, nova odkritja v historičnem in sodobnem smislu itd.) ali pa sta znanost in tehnologija močno v ospredju kot medij odrskega izraza (inovativni pristopi k odrski umetnosti).
… Ana Pandur Predin …
Zanimajo jih projekti za odrasle in za učence druge in tretje triade osnovnih šol, ki so primerni za naslednje dvorane Cankarjevega doma: Dvorana Duše Počkaj, Štihova dvorana in Linhartova dvorana  (predvsem projekti, povezani z omenjenima temama ali s poljubnimi temami) ter Klub Cankarjevega doma (Tematsko raznovrstni odrski projekti, od gledaliških do glasbeno-gledaliških, ki pa so primerni za klubski ambient. V poštev pridejo tudi "pogovorne predstave" oz. talk-showi).
… Sanja Neškovič Peršin …
Vabilo k sodelovanju ne vključuje debitantov, se pravi, da morata imeti producent in avtor za seboj vsaj eno javno uprizorjeno in s strani strokovne javnosti recenzirano delo. Producent mora biti pravni subjekt, registriran za omenjeno dejavnost, medtem ko se Cankarjev dom v produkcijo predstave vključuje kot koproducent. Producent predstave, ki zastopa umetnico ali umetnika, sam zagotavlja vsa potrebna finančna sredstva za realizacijo predstave (avtorske honorarje, umetniške in morebitne lastne tehnične ekipe za vaje in ponovitve predstav, finančna sredstva za izdelavo scene, kostumov, glasbe, rekvizitov, video materiala, promocijo, plačilo avtorskih pravic itd.) in se v tem smislu prijavlja na ustrezne razpise (MIK, lokalne skupnosti ipd.).
… Kjara Starič Wurst.
Cankarjev dom bo v vlogi koproducenta predstave ali festivala zagotovil: prostor za vaje v dogovorjenih terminih in dvorano za izvedbo predstav;
tehnično opremo Cankarjevega doma, ki bo na voljo v dogovorjenih dvoranah in terminih; sodelovanje dogovorjenega tehničnega osebja Cankarjevega doma pri scenskih postavitvah, svetlobni in zvočni podobi projekta; sodelovanje pri promociji in marketingu projekta na podlagi vnaprej dogovorjene promocijske naloge; hostesno in varnostno službo za izvedbo premiere in ponovitev, prodajo vstopnic v Informacijskem centru CD. Vložek Cankarjevega doma bo predstavljen v pogodbi o koprodukciji.
V komisiji za izbor bo tudi generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski.
Predstave z govorjeno besedo morajo biti uprizorjene v slovenščini, razen če obstajajo tehtni umetniški argumenti za rabo tujega jezika (ali težko razumljivega dialekta). V tem primeru mora producent poskrbeti za ustrezen prevod. O izboru prijaviteljev bodo odločali: Staša Mihelčič, Barbara Rogelj, Ingrid Gortan, Karmen Klučar in Uršula Cetinski.

View Gallery 7 Photos