Popravek članka: Izredna skupščina PZS z dne 27.10.2013

Miha Lampič

Komisija za statut PZS v sestavi Miha Lampič (predsednik), Zoran Kljun (član) in Jadran Živković (član), je pripravila prenovljeno verzijo statuta, v kateri je sledila vsem napotkom upravne enote Ljubljana. Komisija je imela pri prenovi največ dela s statusom članstva in z njo povezano aktivnostjo, ki je bila nova kategorija pri zasnovi statuta. Ta namreč zahteva od vseh članov v plesni zvezi, vključno s strokovnima združenjema, da za svoje glasovalne pravice na skupščini in na zborih sekcij dokažejo  minimalno aktivnost. Natančno je opredelila vse postopke za nove članice, aktivne in članice v mirovanju. Prav tako je povečala zahtevano prisotnost za spremembo statuta pri ponovljeni skupščini s prej treh članic (obstajala je namreč teoretična možnost, da tri članice s samo enim glasom spremenijo statut) na minimalno 1/8 glasovalnih pravic, kar je pri trenutno pri 122 glasovalnih pravicah 16 glasov. Vprašanje 1 glas 1 klub s strani upravne enote nikoli ni bilo postavljeno, saj le to nikakor ne zagotavlja enakopravnosti , še več, v športnih zvezah , ki imajo podoben ustroj kot naša, imajo modificirane delegatsko urejene glasovalne pravice, kjer klubi z večjim članstvom pridobijo več glasov. Nekatere zveze vključujejo tudi uspehe posameznih klubov za njihove dodatne glasove.