Društvo Asociacija. Medijska prepoznavnost je izločevalni kriterij.

V Društvu Asociacija smo na ministrstvo za kulturo naslovili odziv na enoletne projektne razpise na vseh področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo. Razpisi vključujejo kar nekaj določil, ki zavirajo razvoj neodvisne kulturno-umetniške produkcije. V nadaljevanju izpostavljamo nekatere od problematičnih točk, hkrati pa vam v priponki prilagamo tudi celoten odziv, ki smo ga poslali na ministrstvo za kulturo.
Naj na začetku navedemo enega najbolj problematičnih pogojev, saj se o projektnih prijavah odloča na podlagi kriterijev, na katere nevladni producenti, samostojni ustvarjalci na področju kulture in drugi umetniki nimajo nobenega vpliva. Tudi letos izpostavljamo izločilni kriterij zahteve po medijski prepoznavnosti umetnika/producenta, po katerem je prijavi treba obvezno priložiti vsaj dve fotokopiji medijskih odzivov o delu na razpisnem področju v obdobju 20152018, objavljenih v ‘referenčnih’ nacionalnih ali tujih medijih. Ker je kriterij izločevalen, tisti, ki so razpis pripravljali, kot kaže, ne razumejo stanja medijskega prostora oziroma položaja kritike v njem. Ustvarjalci vedno težje in vse redkeje pridejo do medijskih odzivov o  svojem delu, a če ne priložijo vsaj dveh, je na razpisu njihova vloga avtomatsko zavržena.
Na področju intermedijske umetnosti pa sredstva za projekte sploh niso razpisana, predvidoma bo sofinanciranih samo 11 delovnih štipendij samozaposlenih v kulturi, s čimer so projektna razpisna sredstva v letu 2019 tako za mlajše ustvarjalce kot neodvisne nevladne producente nedostopna. Onemogočanje profesionalnega delovanja neodvisnih producentov in samozaposlenih v kulturi ter neenakopravnost obravnave po različnih razpisnih področjih umetnosti se kaže tudi v dolgotrajnosti razpisnih postopkov. Razpis je bil sicer objavljen konec leta 2018, a ocenjujemo, da znova prepozno, saj bo glede na dosedanjo dinamiko razpisnih postopkov do rezultatov in posledičnega podpisa pogodb o sofinanciranju izbranih projektov v najboljšem primeru prišlo šele sredi razpisnega leta 2019. Drži, da so se skupna sredstva za enoletni projektni razpis sicer dvignila, toda tako razvoja kot enakovredne obravnave niso deležna vsa področja umetnosti. Med določili razpisnih besedil JPR-GUM-2019, JPR-VIZ-2019, JPR-UPRIZ-2019, JPR-IUM-2019 so namreč izredno velike razlike, ki nakazujejo, da so posamezna področja bistveno bolje urejena kot druga. Naposled o neenakosti govorijo tudi datumi, saj so  bili za področja vizualne, uprizoritvene in intermedijske umetnosti razpisi objavljeni že 23. 11. 2018 z rokom prijave do 21. 1. 2019, enoletni projektni razpis za področje glasbene umetnosti pa je bil z rokom prijave 14. 1. 2019 objavljen 14 dni pozneje oziroma 7. 12. 2018. Od ministrstva za kulturo ob povečanju proračunskih sredstev za kulturo in zavzemanju za izboljšanje njenega splošnega položaja v družbi pričakujemo tudi jasen model razvoja slovenske umetnosti ter način financiranja, ki bo temeljil na kakovosti in kariernem razvoju ustvarjalcev ter producentov. Prav tako pa ga pozivamo, da v najkrajšem možnem času razpiše nov razpis za leto 2019, saj je ta nujen za obstoj ustvarjalnosti in neodvisne kulturne produkcije, ki je zdaj že resno in močno ogrožena. Za vsa dodatna pojasnila ostajamo na voljo. (se je ekipa društva Asociacija potožila na enoletne projektne razpise na vseh področjih umetnosti za leto 2019, ki jih bomo seveda financirali davkoplačevalci. Med preostalim jamrajo nad kriterijem medijske prepoznavnosti, a v tem letu so prav grdo po družabnem omrežju Facebook žalili in kritizirali našo sodelavko Daliborko Podboj, češ da ni dovolj relevantna oseba za pisanje kritiških zapisov. Možganski trust Asociacije, ki zase pravi, da je članska organizacija, sestavljajo predsednica Inga Remeta pa Tadej Meserko, strokovni vodja, Tomaž Zaniuk, strokovni sodelavec, in Jernej Kaluža, ki je prav tako strokovni sodelavec. Člani pa so nam vsem dobro znani zavodi in društva, npr. Aksioma, Cona, Forum in seveda vsi naši plesni združevalci Emanat, Fičo balet, Bunker, Plesni Teater Ljubljana … No, nekateri od plesnih združenj letos ne jamrajo nič, saj so prejeli zadovoljiva sredstva za izvedbo svojih plesnih aktivnosti. Preostali pa gredo lahko na trg dela, pa da jih vidimo, kakšni poslovneži so oziroma niso.)