Akademija za ples. Iskanje talenta skozi avdicijski nastop

V centru gibalnih kultur Premik je v soboto potekala septembrska plesna avdicija za sprejem na Akademijo za ples – smer sodobni ples. Preizkusa znanja za prihodnje študijsko leto sta se udeležili dve plesalki sodobnega plesa, Anamaria Bagarič in Špela Premelč, ki jima je skupno to, da si želita na področju plesa pridobiti formalno izobrazbo; torej ‘akademsko’. Njuno znanje je s kritičnim očesom ocenjevala tričlanska komisija, in sicer Rosana Hribar, Irina Stanković in Jana Menger.

Anamaria Bagarič in Špela Premelč
Izobraževanje na Akademiji za ples poteka tri leta; po treh letih plesalec ali plesalka ‘prejme’ naziv diplomiran plesalec, koreograf. Sicer pa je na akademiji več plesnih smeri – sodobni ples, balet, tekmovalni plesi/standardni in latinsko-ameriški plesi, družabni plesi in džez – kar bodočemu študentu ali študentki omogoča, da se usposobi za tisto plesno smer, ki ga zanima. Posamezni študijski program sestavljajo mednarodno priznani pedagogi in pedagoginje, ki predajajo bogato znanje na področjih psihologija, glasba, plesne tehnike, tudi plesne didaktike itd.
Irina Stankovič vodi balet
Kot vsaka avdicija sodobnega plesa se je tudi ta začela z baletnim klasom; natančneje – drog, nekaj vaj na sredini in za zaključek še skoki. Že pri prvih vajah pri drogu se pri plesalcu ali plesalki vidi, kakšen odnos ima do telesa oziroma kakšna je njegova, njena povezava možgani-telo; kar je posebej tudi poudarila plesna pedagoginja, koreografinja in plesalka Jana Menger. Baletni klas je vodila pedagoginja in koreografinja narodno-odrskih plesov Iryna Stanković, ki je vaje prilagodila sodobnim plesalcem oziroma jih ohranila bolj pri osnovah. Ker je baletno znanje, tehnika ali nadzor, ki se ga uri skozi baletni klas, osnova tudi preostalim plesnim zvrstem, je bilo mestoma zanimivo – bolje – nenavadno, da je komisija želela sistemsko razvrščene osnovne vaje kar izpustiti in nemudoma preiti na težje vaje, kot je adagio, na sredini. Zdelo se je, kot da se komisiji nekam mudi; verjetno so želeli čim prej preiti na osrednji del avdicije, tj. klas sodobnega plesa, pa vendar …
Obe plesalki sta ali pa skušali suvereno – ena bolj, druga manj – nastopiti v prvem, baletnem delu avdicije; ni pa zanemarljivo, da je moč videti, da balet ni ravno njuna vrlina. Baletna pedagoginja Iryina Stanković tudi v pogovoru pove, da od sodobnih plesalcev nima velikih pričakovanj; zahteva in pričakuje pa, da imajo plesalci občutek za telesno (notranjo) koordinacijo. Tako ona kot pozneje Rosana Hribar sta poudarili, da se osnove ali neodkrite telesne razsežnosti da prebuditi. Seveda, z vajo, trudom in nenehnim (samo)preizpraševanjem. Kljub temu pa Hribar na avdiciji vendarle pričakuje že neko stopnjo plesnega tehničnega znanja v sodobnoplesni zvrsti, saj se navsezadnje interesenti in interesentke vpisujejo na študij, na akademijo.
Rosana Hribar vodi oddelek za sodobni ples
Osrednji del avdicije je ‘odvodila’ izvrstna plesalka, odlična koreografinja in plesna pedagoginja Rosana Hribar, ki je inteligentno skozi gib, dodajanje plesnih elementov nadgrajevala vaje. Skozi te je predvsem želela (u)videti, kako vešči sta plesalki v spopadanju s trenutnimi težavami; predvsem kako hitro sta jih bili sposobni razreševati. Moč je bilo občutiti, da je Rosana Hribar zahtevna, odločna pedagoginja, ki želi natančnost, posluh za ritem in dodelanost giba, gibov. Torej ‘prava’ mentorica, karkoli naj bi že to pomenilo. Iskanje hitrih rešitev nastajajočih plesnih ‘problemov’ pa ne zanima zgolj Hribarjeve, temveč tudi Jano Menger. Slednja meni, da mora biti plesalec marljiv, delaven, kar se na plesnem preizkusu znanja sicer ne vidi. Vidi pa se, kako se plesalec ali plesalka z dano težavo spopade, kako (natančno) gib izvede, ali se pri tem lovi, odpove ali se – preprosto – ‘bojuje’ naprej. V strogo strukturiranem klasu, bodisi baletnem bodisi sodobnoplesnem, komisija išče predvsem ‘fajtrsko’ plat individuuma, medtem ko v zadnjem avdicijskem delu, tj. solo nastop, pričakujejo, da bo plesalec kreativen oziroma bo ta pokazal svojo čustveno, čutno plat. Celostno gledano se avdicija tako uravnoteži in vsak lahko izpostavi tisto, kar najbolje zna.
Anamaria Bagarič je intenzivno plesala jazz in šov ples.
Zanimivo je bilo, da si nobena od udeleženk – Anamaria Bagarič in Špela Premelč – ne želi postati poklicna plesalka; želita postati plesni pedagoginji. Prva je zadnji dve leti živela v Kairu, kjer je poučevala ples; sicer je svojo plesno pot začela v ljubljanski plesni šoli Urška. Z vpisom na akademijo si želi (pri)dobiti formalno izobrazbo; želi si pridobiti tudi teoretična znanja, saj, kot pravi, je praktičnega že več let pridobivala. Druga je nekoliko starejša plesalka, ki je po izobrazbi diplomirana geografinja in sociologinja; v zadnjem času se spogleduje s swingom, ki ga tudi poučuje. Skupna jima ni zgolj želja po pedagoškem delu, temveč ta, da si življenja brez plesa ne predstavljata … kar pa je navsezadnje skupno tudi vsem nam!
V septembru bodo potekale avdicije še v naslednjih terminih: za sprejem za študij baleta v Mariboru v ponedeljek, 18. septembra 2017, ob 12.00 uri in ob 16.00 uri v prostorih Alma Mater, Slovenska ulica 17 in v Ljubljani v četrtek, 7. in 21. septembra 2017, ob 12.00 uri in ob 16.00 uri v prostorih Alma Mater, Kardeljeva ploščad 1. Vse o pogojih za vpis si lahko preberete na: spletnih straneh almamater.si. Za dodatne informacije in prijave so dosegljivi na e-naslovu: eneja.kovacic@almamater.si ali tel. št. 040 473 470.

View Gallery 6 Photos