… ponosen na Damirja Halužana, Anno Mashchyts, Kristino Zvonar in Aljaža Planinška …