MERENGE V.

Please select a featured image for your post

Še zadnjič zaplešite merenge in ponovite vse korake. Zibalni korak, sprehod naprej in nazaj, ločitev in združitev, desni in levi obrat.