majahocevars-trenerko-ano-vodisek-in-soplesalko-lano-vrtacnik-ob-zmagi