Ivan Peternelj v predstavi Matjaža Fariča Škrat Kuzma dobi nagrado …