Vojna bo. Drago Šulek dela brezplačno. Peščica posameznikov si želi oblast!

Drago Šulek ima po njegovem vse zasluge za uspehe plesalcev.

Letošnja skupščina Plesne zveze Slovenije, ki bo 25. marca ob 16.30 v prostorih Fakultete za šport, bo verjetno ena najbolj zanimivih v zadnjih dvajsetih letih. Iniciativni odbor za spremembe Plesne zveze je v polni akciji in prvič v zgodovini imajo pobudniki za spremembe strokovno pripravljen program, organizirajo se okrogle mize, na katerih bodo predstavili ta program in dejstva, zakaj se morajo spremeniti nekatere  stvari na zvezi, za katero pravi aktualni predsednik Drago Šulek, da velja tako na domačem in mednarodnem okolju za eno najbolje organiziranih in najuspešnejših nacionalnih panožnih športnih zvez.

Smiljan Mekicar je edini protikandidat dosedanjemu predsedniku Plesne zveze.
Šulek in kompanija se seveda prvič čutijo premagljivi in napetost bo do konca marca samo še naraščala. Pismo Iniciativnega odbora na zadnji zapisnik, v katerem si Plesna zveza želi PR-službo za promocijo vsega dobrega in demantiranje klevet odbora, je naletelo na hude reakcije. Objavljamo pismo predsednika Plesne zveze Draga Šuleka v celoti. "Pozdravljeni privrženci in prijatelji plesa! Smo v obdobju pred volitvami v izvršne odbore sekcij ter v predsedstvo, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo Plesne zveze Slovenije. Skupina spodaj podpisanih, ki si je nadela naziv »Iniciativni odbor za izboljšanje…«, izhaja v pretežni meri iz sekcije SLP in sistematično razširja informacije, kako je v Plesni zvezi Slovenije vse narobe. To ne bi bilo kritično, če bi tovrstne informacije razširjali samo znotraj PZS, med članicami, ki ste pred tremi leti izvolile sedanje vodstvo PZS in boste na letošnjih volitvah na zborih sekcij in skupščini PZS ponovno izbirale, kdo bo sekcije in Zvezo vodil prihodnja tri leta. Močno narobe in potencialno škodljivo za našo organizacijo in za našo dejavnost pa je dejstvo, da so posamezniki iz sestave iniciativnega odbora svoje pavšalne ugotovitve o tem, kako je v Plesni zvezi Slovenije vse narobe, pošiljali institucijam, ki odločajo ali soodločajo o odobravanju za dodelitev finančnih sredstev iz javnih virov.  Pavšalne in z ničemer podprte trditve z uporabo dandanes modernega izrazoslovja o netransparentnosti, celo o finančnih špekulacijah in o nepreglednosti finančnega poslovanja, nikakor ne bodo pripomogle k temu, da bi PZS v bodoče pridobivala več sredstev, kaj šele več novih tekmovalcev. Naj pri tem ugotovimo, da je Inšpektorat za šport RS v zadnjih letih že nekajkrat preverjal namenskost uporabe javnih sredstev dodeljenih PZS, pa doslej še nikoli ni ugotovil kršitev, ki bi imele za posledice kakršne koli sankcije. V resnici velja Plesna zveza Slovenije v domačem in mednarodnem okolju za eno najbolje organiziranih in najuspešnejših nacionalnih panožnih športnih zvez. Letošnja prireditev podelitve priznanj najboljšim tekmovalcem, je več kakor nazorno pokazala, da slovenski tekmovalci, verjetno še nikoli niso v enem letu dosegli toliko vrhunskih rezultatov, kakor v letu 2012.  Kako bi bilo to možno, če bi bila organiziranost PZS neprimerna in zastarela, sedanji funkcionarji Zveze pa nesposobni? Sedanje vodstvo PZS je bilo tisto, ki je pri OKS za določene discipline modernih tekmovalnih plesov izborilo kategorizacijo tekmovalk in tekmovalcev, ki dosegajo vrhunske mednarodne rezultate. S tem so se močno povečali prihodki te sekcije iz javnih virov. To omogoča financiranje udeležbe na največjih evropskih in svetovnih tekmovanjih vse večjemu številu tekmovalcev modernih tekmovalnih plesov. In to si tudi zaslužijo, saj so v letu 2012 za Slovenijo priplesali 49 medalj s svetovnih prvenstev, od tega kar 19 zlatih. Tudi plesni pari sekcije standardnih in latinskoameriških plesov so v letu 2012 priplesali 2 zlati in 2 srebrni medalji s svetovnih prvenstev in eno zlato z evropskih prvenstev, mladinski tekmovalci pa so se po dolgih letih ponovno uspeli močno približati finalnim uvrstitvam na največjih tekmovanjih. Prav tako so tudi v sekciji za rokenrol uspešni zlasti mladinski tekmovalci, ki dosegajo finalne uvrstitve na največjih tekmovanjih. V čigavem interesu torej nekaj posameznikov, članov iniciativnega odbora, blati PZS in sedanje vodstvo, tako znotraj, kot tudi zunaj PZS? Na veliko razglašajo, da to počnejo v interesu plesalcev in plesnih klubov, članic PZS. V resnici jim je prav malo mar za plesalce, vsaj za tiste, ki dosegajo vrhunske mednarodne rezultate. Gre jim izključno za prevzem oblasti in tudi cena razsutja Plesne zveze Slovenije zanje ni prevelika, saj načrtujejo skoraj popolno odstranitev stroke od vpliva na upravljanje PZS. Govorijo o koncentraciji funkcij v sedanjem vodstvu PZS v rokah istih oseb, kar nikakor ne drži, saj so samo 4 člani predsedstva PZS hkrati tudi predsedniki sekcij oz. združenj, ki jih v predsedstvu zastopajo. Sedanje vodstvo PZS si vseskozi prizadeva za čim večjo avtonomijo sekcij, iniciativni odbor pa si v resnici prizadeva za centralizacijo in koncentracijo moči v rokah nekaj posameznikov, saj so posamezni člani odbora kandidirali za več funkcij hkrati, rekorder med njimi kar za 7 funkcij. Predsedstvo je na svoji 28. seji sprejelo sklep 28.6.1. izključno z namenom, da zaščiti Plesno zvezo Slovenije kot institucijo pred blatenjem v javnosti in pri pristojnih državnih organih in institucijah. Predsedstvo za informiranje notranje in zunanje javnosti PR aktivnosti ne bo plačevalo iz sredstev PZS. Vsekakor pa je naša dolžnost, da poskrbimo za ustrezno informiranje notranje in zunanje javnosti. Tudi ta naloga bo, enako kot vse drugo funkcionarsko delo v organih PZS in njenih sekcij, opravljena prostovoljno in brezplačno."