… Jan Hafner in Pina Eržen. (foto: Ksenija Ostrelič)