Super. Študij plesa na domačih tleh. Prenovljena Akademija za ples znova odpira svoja vrata

Med plesnimi pedagogi na AMEU bodo med drugim Jana Menger … (Foto: Miha Fras)

Akademijo za ples je leta 2008 ustanovil pokojni Tomaž Ambrož, da bi plesalci, plesalke in vsi zainteresirani pridobili visokošolsko izobrazbo na področju plesne umetnosti. S tem je pripomogel k zakonski ureditvi izobrazbe ter statusa poklica plesalcev in koreografov tudi v Sloveniji.

… Igor Sviderski …
Alma Mater Europaea – Akademija za ples je torej prva ustanova v Sloveniji, ki ponuja veljavno prvostopenjsko bolonjsko izobrazbo na področju plesa. Aktiven in ustvarjalen študij se izvaja po štirih plesnih smereh (sodobni ples, džez, standardni in latinskoameriški plesi ter družabni ples), ob čemer so izvajalci programa za sodobni ples uveljavljeni in mednarodno priznani plesni ustvarjalci in pedagogi. V študijskem letu 2016 / 2017 so za izvajanje študija v prvem letniku predvideni: Rosana Hribar, Katra Kodela, Gregor Luštek, Jana Menger, Vita Osojnik, Tanja Skok, Milan Tomášik, Tamás Tuza, Igor Sviderski, Urša Rupnik, Branko Završan in številni drugi.
… Vita Osojnik … (Foto: Matic Zorman)
Študij je namenjen vsem aktivnim plesalkam in plesalcem, ki se želijo poklicno udejanjati na področju plesa, koreografije in plesne pedagogike ter želijo na tem področju nadaljevati z izobraževanjem in poglabljati znanje. Diploma AMEU – Akademije za ples omogoča plesalkam in plesalcem osnovo za aktivno plesno kariero ter kompetence za uspešno delovanje na področju koreografije in plesne pedagogike. Pridobljena diploma omogoča tudi nadaljevanje študija z vpisom na magistrske študije na umetniških in sorodnih programih doma in v tujini.
… Rosana Hribar in Gregor Luštek … (Foto: Darja Štravs Tisu)
Na AMEU – Akademiji za ples je cilj omogočiti povezovanje z zunanjimi  inštitucijami, v okviru katerih študenti in študentke poglabljajo svoje znanje in izkušnje, si utrjujejo poklicno ime, izmenjujejo stike ter se praktično usposabljajo. AMEU – Akademija za ples je vključena v program Erasmus Plus, kar omogoča mednarodno izmenjavo s primerljivimi tujimi univerzami.
… Milan Tomašik …
Študij na Akademiji za ples predstavlja aktiven in interdisciplinarni študij, v okviru katerega se plesalci urijo v različnih plesnih tehnikah, koreografskih praksah in postopkih, ustvarjalnosti in izraznosti ter v razumevanju delovanja in fizičnem obvladovanju svojega telesa in prostora. Ob tem pridobijo tudi potrebna strokovna in praktična znanja s področja fizične priprave plesalca, preventivne medicine, fiziologije, glasbe, baleta, psihologije in pedagogike, igre, koreologije in zgodovine plesa, organizacije in menedžmenta v kulturi ter odrske, avdio in video tehnologije.
Študij vključuje šest semestrov (tri leta), kar znaša 180 kreditnih točk. Študij se bo izvajal v Ljubljani z začetkom predavanj v oktobru 2016. Študij ples, koreografija je visokošolski strokovni program, ob uspešnem zaključku študija kandidat pridobi naziv diplomirani plesalec, koreograf / diplomirana plesalka, koreografinja.
… Urša Rupnik …
Ker je poklic plesalec, koreograf izrazito samo-zaposlitveno naravnan, si študenti in študentke skozi celoten študijski proces pridobivajo strokovna in praktična znanja ter potrebno socialno mreženje s plesnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter posamezniki-ustvarjalci. Plesalci in koreografi delujejo v okviru  profesionalnih gledališč, plesnih skupin, studiev, zavodov, šol, društev in klubov, tudi na izobraževalnih zavodih in v zavodih za zdravstveno nego. Gre za izjemno dinamičen poklic, ki zahteva kolektivno delovanje in so-ustvarjanje z večjim številom sodelavcev ali učencev.
… Tanja Skok …
Avdicije za vpis bodo potekale v treh rokih, in sicer 8. 7., 24. 9. ter 10. 10. 2016. Več o Alma Mater Europaea, študijskih programih, predmetniku, o merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, ceni programa, pogojih za vpis in o merilih za izbiro ob omejitvi vpisa, o dokumentih in preizkusu nadarjenosti, si preberite na spletni strani: http://www.almamater.si/akademija-za-ples-c20
… Tamas Suza …
View Gallery 8 Photos