Razkošno! Zbornik Akademije za ples na dvestotriinsedemdesetih straneh

Plesalke sodobne smeri na lanski produkciji (foto: Akademija za ples)

Obsežen pregled prispevkov in dogodkov, zbranih v letu 2018 in 2019

Akademija za ples Alma mater Europaea/AMEU je sredi letošnjega junija (15.) predstavila Zbornik prispevkov in dogodkov, zbranih člankov iz sekcije za ples, ki so bili predstavljeni v sklopu 6. in 7. znanstvene konference z mednarodno udeležbo ‘Za človeka gre’ marca 2018 in 2019, tudi gradivo okroglega omizja, ki je potekalo v okviru Borštnikovega srečanja oktobra 2019.

Na predstavitvi zbornika (foto: Akademija za ples)


Zbornik sta predstavila recenzent in urednik izr. prof. dr. Svebor Sečak, dekan Akademije za ples, in dr. Ludvik Toplak, predsednik visokošolskega zavoda AMEU EMC (Evropski center Maribor) in prorektor mednarodne univerze AMEU s sedežem v Salzburgu. Vsi, ki se niso mogli predstavitve udeležiti v živo, so lahko dogajanje v Ljubljani spremljali online prek Zoom aplikacije. Tako je vse prisotne pozdravila iz Maribora vodja oddelka za komunikacije in marketing Katarina Pernat.

Dr. Svebor Sečak je dekan Akademije za ples (foto: Lea Slapar)

Dekan Akademije za ples dr. Svebor Sečak je tudi docent zagrebške univerze, kjer poučuje študije baletne pedagogike na Akademiji dramskih umetnosti Zagreb, in je tudi nacionalni prvak HNK Zagreb, v Ljubljano je prispel na povabilo dr. Ludvika Toplaka, ki je tudi tokrat poudaril znano dejstvo, da je Akademija za ples AMEU edina ustanova v Sloveniji, ki ponuja veljavno prvostopenjsko bolonjsko izobrazbo na področju sodobnega plesa in baleta. Slovenija je bila ena redkih evropskih držav, ki ni imela akademske plesne nadgradnje, žal je tudi še nima na državni ravni subvencioniranega univerzitetnega študija, na katerem je že pred 60 leti delovala izbrana komisija, tudi se zadnjih nekaj let skuša v tej zvezi stopiti v stik s pristojno vlado in ministrstvom, upajo, da jim končno le uspe.


Program sodobnega plesa v okvirih AMEU Akademije za ples je organiziran v Ljubljani, prvič v slovenski zgodovini pa poteka v Mariboru študij baleta in baletne pedagogike. Akademija za ples v Ljubljani nima svojih prostorov, zato najema več dvoran, tako na Neubergerjevi 7 kot na 31, tudi iščejo nove glede na to, da se plesni študijski program širi. Študija baleta in sodobnega plesa se torej izvajata ločeno, skupni programi pa so teorija ter nespecifični plesni predmeti. Dodiplomski študij na AMEU Akademije za ples poteka tri leta, po diplomi pa se pridobi naziv diplomirani plesalec, pedagog, koreograf, ki lahko poučuje in ustvarja. Zaključna diploma daje možnosti uspešnega delovanja na področju plesa in plesnih umetnosti kot baletnega in plesnega pedagoga in tudi koreografa, prav tako odpira možnosti za nadaljevanje študija na magistrski stopnji umetniških in drugih programov tako doma kot v tujini, poučujejo pa domači in tuji mednarodno uveljavljeni pedagogi in umetniki.


Dekan Akademije za ples Svebor Sečak je oznanil, da letos plesne študije zaključuje prva generacija Akademije za ples, hkrati pa se v Ljubljani vpisuje že četrta generacija novih študentov. Organizirani sta bili že dve avdiciji za nove interesente, nekateri že izbrani, ena je predvidena septembra. Odpira se tudi podiplomski, magistrski študijski program, ki zajema tri smeri: teorijo plesnih umetnosti, sodobne koreografske prakse in plesno pedagogiko. Prijave za dodiplomski študij tečejo od 12. februarja do 12. julija, enako tudi za podiplomski študij: letna šolnina za prvo bolonjsko stopnjo znaša 3800 evrov, za drugo pa 2500 evrov. Znano je, da se ples danes poučuje iz različnih analitičnih vidikov, je poudaril dekan Sečak, kot so semiotika, veda o simbolih, pa antropologija, filozofija, kineziologija, tudi poznavanja anatomije in fiziologije v kontekstu varnosti po zgledu športne medicine … Celotna vertikala plesnega izobraževanja bi morala biti fakultativno grajena, in to od najmlajših iz vrtcev pa do plesalcev, kar zahteva že varna praksa, nič manj pa raven kulture in znanja za umetniške nadgradnje.


Zbornik, ki so ga predstavili na 273 straneh, vsebuje objavljene prispevke s plesne sekcije 6. in 7. znanstvene mednarodne konference z mednarodno udeležbo Za človeka gre. Na 6. Konferenci Izziv za znanost in izobraževanje je potekala sekcija Umetnost plesa v nacionalni kulturi znanosti in izobraževanju. Prvi del je bil posvečen športnim plesom, tudi kreativnemu plesu v smislu plesne terapije, in je bil predstavljen program za odpiranje oddelka za etno plese na Akademiji za ples, drugi del pa posvečen sodobnemu plesu ter pedagoškim pristopom v plesnem izobraževanju. Zadnji del je odprl dr. Henrik Neubauer, legenda slovenskega plesa, ob zgodovinski stoletnici slovenskega baleta s kratkim pregledom stoletne zgodovine slovenskega baleta.
Na sedmi znanstveni konferenci Za človeka gre Prihodnost zdaj, v naslovu: Tradicija in sodobnost v plesni umetnosti in izobraževanju. Zvrstilo pa se 30 referatov, prisotnih bilo več kot 15 udeležencev, kar predstavlja kvalitetni in kvantitativni premik glede na na leto poprej, in je večji del prispevkov tudi v celoti objavljen v Zborniku. Glavna govornica je bila pooblaščena ministrica za zunanje zadeve dr. Anja Fabiani, predstavila pa temo Argentinski tango kot mehka moč države. Sledili so tudi drugi referati s temo tanga, flamenka, afriških plesov… Drugi del sekcije je zaobjel teoretično kritične in analitične perspektive. Tretji del pa bil posvečen edukaciji učenja s pomočjo umetniške izkušnje v Sloveniji in drugih državah. Vsi zbrani in objavljeni prispevki pa prav gotovo predstavljajo prepotrebno gradivo za naslednje generacije študentov.; cena Zbornika pa 17 evrov.

Jure Krajnc in Ana Vodišek sta oblikovala program hiphopa oziroma urbanih plesnih stilov

Napovedali so tudi dva nova študijska programa plesa, ki zajemata plesni hip-hop in tekmovalni ter družbeni ples. Oba programa pa se prvič posredujeta na akademski ravni prav v Sloveniji; in smo tako v Sloveniji torej prvi na svetu. Ana Vodišek je soustvarjalka programa za hip-hop, Tomaž Šter pa za tekmovalni ples, standardne in južnoameriške plese ter družabni ples, programa se dotikata tako kulture kot družbenih pomenov in problematike.

Tomaž Šter je soustvarjalec študija športno tekmovalnega plesa (foto: Dominique Pozzo)

Med predavanjem so se zbirala vprašanja prek spleta, največkrat usmerjena v študijski protokol, tudi se na koncu predstavitve Zbornika na njih dosledno odgovarjalo, sledilo pa še zanimivo vprašanje: Ali telo misli? Odgovor je bil lahko le splošen, saj se vprašanje dotika kognitivnih znanosti in njihovih dognanj, vsekakor pa potrdilo potrebo po akademskih študijah baleta in plesa, ko plesni pedagog in umetnik neposredno deluje, gradi ter ustvarja s svojim telesom, in spomin predstavlja pomemben faktor; saj se je na koncu koncev na spominu skozi zgodovino gradila, tudi prenašala in obdržala klasična baletna umetnost, prav tako folklora. Natančno vsebino zbornika najdete na spletni strani Akademije za ples http://dance-academy.almamater.si/index.php/portfolio-items/zbornik-prispevkov-z-dogodkov-v-organizaciji-ameu-akademije-za-ples-v-letih-2018-in-2019-zbornik-prispevkov-z-recenzijo/