Platforma & Performa preprosto spet združeni. Preprostost je umetnost in je izziv, vedno znova

Tina Valentan, Kalipso (foto: Luka Martin Škof)

Maribor bo zadnji dan avgusta in prve dni septembra plesno obarvan. Od 31. avgusta do 4. septembra se bosta namreč v štajerski prestolnici v okviru organizacije Plesne izbe Maribor odvijala združeno dva festivala, 10. Platforma sodobnega plesa in 21. Festival sodobnih performativnih praks Performa.

Ferenc Feher, Morgan in Freeman (foto: Lili Hajdu)
Tretja edicija združenih festivalov postavlja v središče pojem preprostost, ki jo v umetnosti, znanosti ali nasploh v življenju pogosto ugledamo v lucidnosti predstavljene ideje, do katere pridemo po dolgi in zapleteni poti učenja, osredotočanja, redukcije, motrenja bistva. Preprostost bistva in esence umetniškega dela, ki ga ne spremlja navlaka nepotrebnih mašil. Preprostost kot tisto izvorno jedro uspešne ideje. Preprostost kot zamisel, iz katere je vzniknil festival Platforma sodobnega plesa pred desetimi leti.
Darko Dragičević in Jasmina Založnik, Jecljam z veseljem (foto: Esta Matkovic)
Letos izpostavljajo programsko navezo s Poletnim lutkovnim pristanom Lutkovnega gledališča Maribor, saj se bodo vsi trije festivali zaključili sočasno z gostujočo predstavo, ki bo vključevala preplet glavnih žanrskih atributov festivalov. S tem pa tudi postopno približevanje in izpolnjevanje vizije, da iz festivalskih logik preidejo v kreacijo platforme, ki povezuje med seboj razkropljene akterje in ustvarja pogoje za izmenjavo znanj.
Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek, Neimenovano (foto: Sunčan Stone)
To je tudi čas vračanja k samim začetkom: h generaciji, ki je takrat šele prihajala, in ob njej generaciji, ki bo v polje profesionalne kulture šele vstopila. Sobivanje obeh šele razpre odnose, pokaže na razlike, kontinuitete in diskontinuitete ustvarjanja, vzpostavljanja in oblikovanja poetik, estetik in tudi teh, še vedno svojstvenih in navidez izoliranih svetov. Zato so letos povabili ustvarjalce in ne predstav v klasičnem pomenu. Na festivalu bodo med drugim nastopili: Sebastijan Geč, Kaj tako zijaš?; Žigan Kranjčan in Gašper Kunšek, Neimenovano; Darko Dragičević, Projekcije neuprizorjenega; Dalanda Diallo, Na vseh štirih; Tina Valentan, Kalipso; Ferenc Feher, Morgan in Freeman …)
Dalanda Diallo, Na vseh štirih (foto: Saša Huzjak)
Njihovi prikazi večinoma predstavljajo nove produkcije. Posledično temu vznikajo številna vprašanja: Ali lahko pojem novosti ostane v mejah preprostosti? Koliko od tega je že bilo videnega in kakšni so današnji formati novih produkcij? Kako prakticirati umetnost v vsakdanu? Ali to  zahteva poseben prostor, čas in  fokus?
Sebastijan Geč, Kaj tako zijaš? (foto: Stefan Röhle)
Plastenje že poznanih okvirjev, ki na drugačen način prinašajo nova ali že znana spoznanja in sporočila. Ko smo že toliko nasičeni z vsemi nakopičenimi stvarmi, da si enostavno želimo čim bolj enostavnih preprostih rešitev. Preprostost je umetnost. In preprostost je izziv, vedno znova – v umetnosti, delu, delovanju, življenju.

View Gallery 6 Photos