Nina Meško, Daniel Petkovič in Lia Ujčič (foto: Tomaž Črnej)