Vladislav Kolesnikov in Naja Dolenc ter Ivan Jarnec in Ana Ekart (foto: J. Rihar & M. Mesec)