Anton Volkov je napisal knjigo Objem med dvema korakoma. (Foto: Veronika Savnik)