Plesna strokovnjakinja in novinarka Barbra Drnač (skrajno levo), umetniški direktor Ljubljana Festivala Darko Brlek, umetniški vodja Béjart Balleta Gil Roman, solistka Baleta Maribor in koreografinja Valentina Turcu.