Lojzka Žerdin je bila vitalna osemdesetletnica. (Foto: Milena Bregar)