Festival folklore končan; Maroltova plaketa Majdi Nemanič iz FD Kres

Akademska folklorna skupina Študent, Maribor …

V nedeljo, 28. 7. 2013, popoldne se je na velikem odru pod krošnjami Beltinskega parka z nastopom prvega dela najboljših folklornih skupin Slovenije zaključil 43. Mednarodni folklorni festival Betinci. Na prvem delu srečanja Le plesat me pelji, ki ga že tradicionalno pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), se je predstavilo sedem izbranih skupin. Drugi del najboljših folklornih skupin se bo predstavil 19. 10. 2013 v Sežani.

Folklorna skupina KUD Oton Župančič, Artiče …
Program beltinskega srečaja sta na podlagi ogleda sedmih regijskih srečanj odraslih folklornih skupin, ki so v letu 2013 potekala v Bohinju, Izoli, Lendavi, Makolah, Zagorju, Mežici in Krškem, pripravili državni strokovni spremljevalki Neva Trampuš in Nina Volk. Izbrali sta skupine, ki ustrezajo strogim merilom poustvarjanja plesnega in z njim povezanega izročila, hkrati pa predstavljajo programe, ki doslej še niso bili videni.
Poleg sedmih izbranih skupin iz Dobrepolja, Velike Polane, Bučečovcev, Artič, Vinice, Kranja in Maribora so se na velikem odru beltinskega parka predstavili tudi domačini – Folklorna skupina KUD Beltinci, gostje iz Porabja in gostje iz Srbije. Na prireditvi je JSKD podelil tudi Maroltova priznanja za posebne dosežke na folklornem področju.
Mlajša folklorna skupina Kajer, KD Kajer, Bučečovci …
Maroltovo plaketo je prejela Majda Nemanič, članica Folklornega društva Kres iz Novega mesta, Maroltove listine pa Adriana Gaberščik, članica Akademske folklorne skupine France Marolt, Alenka Pakiž, članica veteranske folklorne skupine Železničarskega kulturno umetniškega društva Tine Rožanc (ŽKUD) iz Ljubljane, in Trio Volk Folk, družinski godčevski trio iz Ilirske Bistrice.
Folklorna skupina Ponikve, KD Dobrepolje …
Ob prvem delu državnega srečanja najboljših folklornikov je JSKD pripravil tudi dve delavnici, pevsko in godčevsko, ki sta  bili namenjeni spoznavanju preteklih glasbenih praks in njihovemu vključevanju v sodobnost.
Folklorna skupina KUD Oton Župančič, Vinica … (Foto: Janez Eržen)

 

View Gallery 6 Photos