Bodo Bolero, Kazina, Pingi, Impulz in Plesna zveza Slovenije v lasti Borisa Prokofjeva?

Boris Prokofjev tokrat razburja sceno s poskusom zaščite blagovnih znamk.

V današnjem pisanju ne bo toliko "govora" o maturantski paradi, pa čeprav se bo omenjal Boris Prokofjev, temveč o zaščiti blagovni znamk, ki bi jih rado vzelo pod svoje okrilje podjetje Glabo d.o.o., katerega direktorica je Mateja Hočevar Prokofjev, Borisova žena. Že nekaj časa se namreč ve, da je Glabo d.o.o. lani junija vložil prijavo za zaščito blagovnih znamk Plesna zveza Slovenije (PZS), Bolero, Kazina, Impulz in Pingi. Torej nazivov plesnih šol in klubov, ki obstajajo že desetletja. Da je zaščita imena Plesna zveza Slovenije nemogoča, je jasno tudi Borisu, saj zakon o intelektualni lastnini tega ne dopušča.

Glabo do.o.o ima registriranih šest svojih znamk in prijavljenih pet.

Je pa moral Zoran Kljun kot predsednik PZS (mandat mu poteče konec marca, op. u.) seveda najeti odvetnika, ki je vložil pritožbo, da se je zadeva razpletla. Iz Urada za intelektualno lastnino so za naš portal pojasnili: "Prijavo znamke “PZS PLESNA ZVEZA SLOVENIJE” je urad zavrnil na podlagi zavrnilnih razlogov iz točk b) in c) prvega odstavka 43. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), po katerih se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka oziroma znak, ki lahko v gospodarskem prometu označuje izključno vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga ali storitev. Znamko z opisnim oziroma generičnim besedilom »Plesna zveza Slovenije« bi bilo mogoče registrirati le v primeru, da bi znak vseboval dodatne elemente (grafične, likovne, barvne), s katerimi bi pridobil razlikovalni značaj, oziroma, če bi znamka, glede na 2. odstavek 43. člena ZIL-1, pridobila razlikovalni značaj oziroma prepoznavnost z dolgotrajno in intenzivno uporabo. Prijavljene znamke »BOLERO«, »PINGI«, »IMPULZ« in »KAZINA« pa je glede na pogoje iz 43. člena ZIL-1 načeloma mogoče registrirati. V postopku urad prijavljene znamke objavi v svojem biltenu, v roku treh mesecev od dneva objave prijave znamke pa lahko imetnik prejšnje znamke glede na 101. člen ZIL-1 pri uradu vloži pisni ugovor zoper registracijo znamke. Če urad v preizkusu navedb iz ugovora ugotovi, da je ugovor utemeljen in da znamke ni mogoče registrirati za vse ali le za nekatero blago ali storitve, za katere je znak prijavljen, se prijava znamke v celoti ali delno zavrne."

Zoran Kljun, do 28. marca še aktualni predsednik Plesne zveze Slovenije in direktor Bolera, je na varni strani.

Plesna zveza je torej rešena, prav tako tudi Bolero, kot nam je pojasnil Zoran Kljun, ki je podal ugovor za blagovno znamko Bolero. Z Urada pa so nam še dodatno pojasnili: "Bolero je zavarovana figurativna znamka št. 201570381, ki velja do 24. 3. 2025. Njen imetnik je na njeni podlagi tudi vložil ugovor zoper registracijo prijavljene znamke »BOLERO« prijavitelja GLABO d.o.o.." Malo bolj tečno in zapleteno pa je za preostale tri plesne šole in Urad takole pojasnjuje: "Glede na 48. člen ZIL-1 imetnik znamke ne more prepovedati tretjemu v gospodarskem prometu, da v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporablja znak, ki je enak ali podoben znamki, če ga je tretji začel uporabljati v dobri veri pred datumom vložitve prijave. Uporabniki, ki svojih znakov niso pravočasno registrirali, lahko torej svoje znake glede na zgornje določbe uporabljajo, ne morejo pa tega preprečiti drugim, kar bi lahko storili kot imetniki registrirane znamke. Uporabniki znamk, ki jih niso pravočasno registrirali, lahko svojo pravico do znamke uveljavljajo na sodišču, vsekakor pa je taka pravna pot mnogo dražja in zapletenejša."

Silvestra Perčič iz Kazine ne daje komentarjev.

Za mnenje sem vprašala Silvestro Perčič iz Kazine, kaj bo storila, a je dejala, da v tej zvezi ne daje komentarjev.

Rudi Kocbek (levo), desno nekdanji predsednik Plesne zveze Slovenije Drago Šulek, je podal ugovor.

Rudi Kocbek, direktor Pingija, pravi: "Zadevo sem predal odvetnikom. O zaščiti res nismo razmišljali. Računam na to, da se bo rešilo, in seveda bom registriral blagovno znamko. Mislim, da pri nas tudi ne bo težav zato, ker se moje podjetje imenuje Pingi d.o.o. Sicer pa me to ne obremenjuje, Boris je pač dal zaščititi vse svoje prijatelje (smeh)."

Darja Šuster iz Impulza je podala vlogo za registracijo Impulz Dance Studia.

Darja Šuster, ki deluje pod blagovno znamko Impulz, pa pritožbe ni vložila. "To je kar nekaj, saj sem na sceni že toliko let. Sem pa vložila zaščito za ime Impulz Dance Studio, a še nimam odgovora (Darja je namreč vlogo podala 21. 12. 2018 in traja tri mesece, da poteče rok za ugovor, op. u.) Imamo pa še dogovor s podjetjem GM3 d.o.o., ki ima zaščiteno ime Impulz Sport, in res ne vidim težav," pravi Darja.

Boris Prokofjev in Mateja Hočevar Prokofjev vedno najdeta nekaj, s čimer delata sive lase slovenski plesni sceni.

Seveda sem poklicala tudi Borisa Prokofjeva in ga vprašala, zakaj je sploh prišel na zamisel, da zaščiti nekaj, kar res ni zaščiteno, a tudi ni njegovo. V pogovoru se je smejal in dejal, da zato, da "občutijo, kaj je kraja intelektualne lastnine", a me je prosil, če mi lahko konkretno napiše odgovore na moja vprašanja na mejl. Ko je Boris vse skupaj malo prespal, pa je poslal spodnje pismo. Torej tega dejanja ne komentira, lahko pa si preberete vse o Maturantski paradi, ki pa je seveda last Glabo d.o.o.

Odgovor Borisa Prokofjeva

Zaključek in nasvet ne samo moj, ampak tudi Urada RS za intelektualno lastnino je jasen: "Plesna društva oziroma podjetja svoje znamke pravočasno registrirajte in s tem zavarujte svojo intelektualno lastnino." Veselo na delo, dragi plesni ustvarjalci, blagovna znamka je vredna enournega truda z vložitvijo predpisane dokumentacije in nekaj evrov, da boste lahko mirno spali in plesali.
 

View Gallery 8 Photos